Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

47 resultaten.

Actieve filters: Goede Vrijdag

Messiaans mededogen

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Samuel 16,5-13(14) en Handelingen 2,22-32 Volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster wordt op Goede Vrijdag in de avonddienst het lijden van Jezus Christus naar de evangelist Johannes gelezen (18...

Hedendaags kruis

J. Heuvelink |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Bij Johannes 18,1-19,42 Op Goede Vrijdag laten we de bijbelteksten voor zich spreken. Zowel een preek als een kindermoment ontbreekt in de dienst. Lijden Afgelopen jaar verraste een gemeentelid mij...

Bij wie hoor jij?

J. Schelling |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Bij Exodus 12,(1)21-28 en Johannes 18,1-19,42 Denk goed na aan welke kant je staat Deze week wordt op televisie The Passion weer uitgezonden. In alle voorgaande edities (sinds 2011 op tv) zong Pontius...

Het offer van zijn eigen leven

G. Westra |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Johannes 18,1-19,42 Lezen en zingen Of het ensemble van lezingen dat voor Goede Vrijdag op het rooster staat, in zijn geheel gelezen zal worden? De ‘passie’ volgens Johannes wordt gelezen en gezongen...

Kruis, kruisigen, kruisdragen

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het kruis is in de geloofstaal een centraal begrip. Christenen maken in hun geloofsbeleving veelvuldig gebruik van het symbool van het kruis: het kruis prijkt boven op de kerktoren...

Preekschets Hebreeën 9:11a - Goede Vrijdag

G. Blom |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Goede Vrijdag Hebreeën 9:11a Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht. Schriftlezingen: Johannes 18:19-30 en Hebreeën 9:11-14 Kerntekst ‘Christus daarentegen…’...

Preekillustraties: Genade

|

PreekWijzer |

Preekillustraties |

Publicatiejaar: 2017

Van mijzelf kan ik geen uur staande blijven, zonder de voortdurende aanvoer van verse kracht en genade uit de Bron. John Newton Let op wat jezelf ontvangen hebt. De genade gaat haar helemaal haar eigen...

Preekillustraties: Offer

|

PreekWijzer |

Preekillustraties |

Een ziel die ontroostbaar is en niets in zichzelf vindt, is het offer dat God het liefst heeft. Vooral als ze roept om Zijn barmhartigheid. Want God hoort niets liever dan het roepen om Zijn barmhartigheid...

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 34,17-31 In (oud-)katholieke kerken is het niet gebruikelijk om op Goede Vrijdag te preken. Meestal wordt er ’s avonds een sobere gebedsdienst gehouden, in een geheel kale kerk waarin de...

Preekschets Lucas 22:59-61 - Goede Vrijdag

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 22:59-61 Goede Vrijdag En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei: ‘Ik weet...