Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten.

Actieve filters: 1 Koningen 19

Rest, overblijfsel

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het kan negatief klinken om tot een rest te behoren. Een rest kan het laatst overgeblevene zijn, wat op het punt staat te verdwijnen. De resten van een kasteel, de restjes van...

Opvolgers met dubbele geestkracht nodig

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij 2 Koningen 2,1-15(18), Handelingen 1,1-11 en Marcus 16,14-20 In de Talmoed wordt verhaald dat Sjimon ben Jochai twaalf jaar met zijn zoon in een grot school uit vrees voor de Romeinse autoriteiten...

Wie niet tegen u is, is vóór u

H. Hudepohl |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij 1 Koningen 19,19-21 en Lucas 9,51-62 In Lucas’ getuigenis zijn we aanbeland bij het moment waarop Jezus zijn weg naar Jeruzalem gaat. Maar daar gaat wel wat aan vooraf. Er is de gedaanteverandering...

Elia op de Horeb

E. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Het negentiende hoofdstuk van 1 Koningen is een hoogtepunt te midden van de verhalen over de koningen van Juda en Israël. Bij het begin ervan is Elia bij de Horeb terechtgekomen. Nadat zijn inspanningen...

Rustig maar, ik ben er ook nog!

K. van den Broeke |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Verhaal Een beetje beteuterd komt Ben de klas binnen strompelen. ‘Wat is er met jou aan de hand?’ vraagt meester Theo. ‘Heb je gevochten?’ ‘Ja,’ zegt Ben. ‘En hard ook. Ik heb die klierige pestkoppen...

Preekschets Matteüs 17:4 - 2e zondag van de veertigdagentijd

P. van Midden |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Thema: Kun je het overzien? Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes, en een voor Elia.’...

De roeping van Elisa

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 1 Koningen 19,19-21 Roepingen verlopen in Tenach soms spectaculair, bijvoorbeeld die van Samuel (1 Sam. 3), Jesaja (6,1-13), Jeremia (1,4-19) en Ezechiël (1-3). De geroepene twijfelt vaak eerst en...

De stem van de ijle stilte

A. van Nieuwpoort |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 1 Koningen 19,1-18 Daar zit Elia nu. De grote profeet die het lef had om tegen koning Achab op te staan. Die als enige zijn zogenaamd welvarende land ontmaskerde als een verdorven natie, waarin ware...

Preekschets Psalm 25:15

W. Westerveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Psalm 25:15 Ik houd mijn oog gericht op de HEER,hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Schriftlezing: Psalm 25:14-21 (22) (NB) Het eigene van de veertigdagentijd Vanouds gaat het om een periode van veertig...

Elia krijgt hulp van God

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij 1 Koningen 19,1-21 Het is mooi dat dit hoofdstuk nu eens in zijn geheel staat ingeroosterd. Elk derde jaar staat het middengedeelte (met de verschijning van de Eeuwige aan Elia) ingeroosterd voor...