Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

5 resultaten.

Actieve filters: 1 Koningen 8

Gebed, bidden, smeken, verhoren

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Bidden' is persoonlijk of in groepsverband eerbiedig spreken met God om iets te vragen, om te danken of om te loven. In het gewone spraakgebruik wordt bidden het meest vereenzelvigd...

Tegenwoordigheid

E. van Staalduine-Sulman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het hedendaags Nederlands is het woord 'tegenwoordigheid' een plechtig synoniem van 'aanwezigheid'. Die aanwezigheid is lijfelijk en persoonlijk. Alleen in de uitdrukking...

Vervulling

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'vervulling' roept op zich niet zo veel op, omdat de betekenis ervan afhankelijk is van dat waarmee een mens of een zaak vervuld/gevuld wordt. 'Vol' kan geassocieerd...

Het geloof van een vreemdeling

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 1 Koningen 8,22.37-43, Psalm 96 en Lucas 7,1-10 De lezingen van vandaag zijn knap gekozen. Op veel punten verruijzen ze naar elkaar, tegelijkertijd liggen ze aan rueerskanten van een breuklijn. Immers...

Verschijnen en verkondigen in Exodus 24 en 1 Koningen 18

E. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Een fundamentele polariteit in het menselijk religieuze bewustzijn is die tussen de beleving van participatie aan een machtige, uiteindelijke werkelijkheid, en het gevoel van afstand daartoe. Bij de vormgeving...