Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: 1 Korintiërs 10

Afgod, afgoderij, afgodsbeeld

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'afgod' klinkt voor de meeste mensen als iets van ver weg en lang geleden. Bij 'afgoden' denkt men aan primitieve stammen die rond rokende vuren dansen en zich neerwerpen...

Maaltijd (van de Here)

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het kerkelijk spraakgebruik en de geloofspraktijk denken we bij 'maaltijd' aan het heilig avondmaal, ook wel genoemd de eucharistie of de maaltijd van de Heer. Als symbool...

Veiligheid, bescherming, burcht, rots, schuilplaats

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Het ergste is nog, dat je je niet meer veilig voelt in je eigen huis.' Een herkenbaar gevoel voor wie een inbraak heeft meegemaakt. Veiligheid in huis, op straat en in relaties...

Preekschets 1 Korintiërs 10:29b - Hervormingsdag

B. de Leede |

Protestantse Kerk |

Publicatiejaar: 2016

Preekschets bij 1 Korintiërs 10, 29b - Hervomingsdag 1 Korintiërs 10:29b ‘… waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander?’ Schriftlezingen Jesaja 2:2-3 Matteüs 12:1-14...

Preekschets Johannes 6:11

R. van den Beld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Johannes 6:11 Zevende zondag na Pinksteren Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Schriftlezing: Johannes 6:1-15 Het eigene van de zondag Ook...

Preekschets Exodus 9:10

L.W. de Graaff |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Exodus 9:10 Dus haalden ze as uit een oven en dienden zich bij de farao aan. Toen Mozes de as in de lucht wierp, kwamen mensen en dieren onder de etterende puisten te zitten. Schriftlezing: Exodus 9:8-12Thema:...

Preekschets Exodus 8:12

L.W. de Graaff |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Exodus 8:12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron dat hij met zijn staf op de grond moet slaan, dan zal in heel Egypte het stof veranderen in muggen.’ Schriftlezing: Exodus 8:12-15Thema: De aarde...

Beproeving, verzoeking

H.A. Bakker |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal wordt 'beproeving' regelmatig en 'verzoeking' uitsluitend aan de duivel toegeschreven. Niet altijd wordt tussen beide woorden even duidelijk onderscheid gemaakt...

Water des doods en water ten leven

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Exodus 17,1-7, 1 Korintiërs 10,1-13 en Johannes 4,5-26(42) Is de Eeuwige in ons midden of niet? In de eerste lezing wordt die vraag gesteld in verband met het voorhanden zijn van water. In de evangelielezing...

Preekschets Lukas 9:10-17

J.T. Nielsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

5e zondag na Epifanie Lucas 9:13a Maar hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Schriftlezing: Lucas 9: 10-17 Thema: Spijziging van de vijfduizend Het eigene van de zondag Opnieuw in de Epifaniëntijd...