Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: 1 Korintiërs 12

Bouwen, opbouwen

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De metafoor van het 'bouwen' wordt gebruikt voor de opbouw van de christelijke gemeente en het geloof van haar leden. De laatste decennia is het min of meer een technische term...

Verstandelijk beperkte mensen de lulletjes van kerk en samenleving?

J. Delhaas |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Inclusieve kerk volgens 1 Korintiërs 12 In de pikorde van de samenleving en de rangorde van maatschappelijke rollen zijn mensen met een verstandelijke beperking achter in de rij te vinden, ook al zie...

Preek: de zwakste schakel

H.J. Roosenbrand |

Dit Koningskind |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2015

Ter gelegenheid van Ontdekzondag n.a.v. 1 Korintiërs 12:22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. Schriftlezing: 1 Korintiërs 12:12-27 Het eigene...

Preekschets 1 Korintiërs 12:7

J.J. Rebel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

1 Korintiërs 12:7 Zesde zondag na Pinksteren In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Schriftlezing: 1 Korintiërs 12:1-11 Het eigene van de zondag Op de zesde zondag na...

Gemeente, kerk, lichaam des Heren

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Voor de doorsnee-Nederlander is een 'gemeente' de burgerlijke gemeente. 'Kerk' staat voor a. het gebouw, b. de kerkmensen, c. het instituut. Bij velen roept het woord negatieve...

Preekschets 1 Korintiërs 12:12-13 - Pinksteren

K.J. Holtzapffel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

… wij zijn allen van één Geest doordrenkt… 1 Korintiërs 12: 12-13 Schriftlezingen: Handelingen 2: 1-13 en 1 Korintiërs 12: 12-20 Liturgisch kader Ook op Pinksterzondag leven we kerkelijk gezien nog...

Preekschets Openbaring 2:3

P.M.J. Hoogstrate |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Openbaring 2:3 Achtste zondag na Pinksteren Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze... Schriftlezing: Openbaring 2:1-7 Het eigene van de zondag Zomertijd: velen komen en gaan. Het is geen tijd voor...

In het spoor van Jesaja

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 61,1-9, Psalm 145,13-21, 1 Korintiërs 12,12-27 en Lucas 4,14-21 Bij Johannes (2,1-11) begint Jezus zijn openbare leven met het doen van zijn eerste teken bij de bruiloft in Kana. Bij Lucas...

Preekschets Lucas 7:22

G.J.M. Baalbergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 7:22 Vijftiende zondag na Pinksteren Blinden kunnen weer zien. Schriftlezing: Lucas 7:18-23 Het eigene van de zondag Deze vier zondagen in september vallen samen met het begin van een nieuw kerkelijk...

Gave, gaven, tongentaal

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Iemand met veel capaciteiten noemen wij wel een 'begaafd' persoon. Toch klinkt daarin nauwelijks door dat die capaciteiten 'gegeven' zijn. In kerkelijke kring wordt de laatste...