Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: 1 Korintiërs 7

Zelfbeheersing

J. van Eck |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het gangbare taalgebruik denkt men bij 'zelfbeheersing' aan het beheersen van driften of gevoelens. Wie zijn zelfbeheersing verliest, laat zijn tranen de vrije loop of geeft...

Gekocht en betaald

K. van den Broeke |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij 1 Korintiërs 6,9-20 Beste kinderen, ‘Jij bent de baas niet over mij,’ hoorde ik laatst een meisje roepen tegen haar grote broer. ‘Ja maar, je doet gevaarlijk,’ riep haar broer ontredderd terug. Het...

Wees onthecht zoveel je kunt

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij 1 Korintiërs 7,25-40 In het katern In Orde1 wordt een verantwoording gegeven voor de keuze om op de zondagen van de tijd van Epifanie uit 1 Korintiërs 6-9 te lezen. Daar wordt gesuggereerd, dat de...

Theologisch veiligheidsdenken

R. Benjamins |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Een kritische reflectie aan de hand van Bultmann In Heilige strijd ontwikkelt Beatrice de Graaf een visie op het kwaad. Het seculiere denken kan daarmee slecht uit de voeten, omdat het probeert het kwaad...

Preekschets Lukas 17:10 - 3e zondag van de herfst

A. Merz |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “We zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.” Schriftlezing: Lucas 17:1-10 Het eigene van de zondag Alle evangelielezingen...

De toegang tot de maaltijd van Christus

R. Roukema |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Paulus, de gereformeerde traditie en de huidige praktijk De laatste decennia is in tal van protestantse gemeenten in Nederland de avondmaalspraktijk aanmerkelijk gewijzigd. Waar vroeger in kerken van...

Overleveren, overlevering

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Over 'overlevering' spreken we doorgaans vooral als het gaat om hetgeen werd overgeleverd, dus de traditie. In verband met het christelijk geloof belanden we dan al snel bij...

Huwelijk, echtbreken

B. van den Toren |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In alle bekende culturen komt de huwelijksinstelling voor, maar de vorm daarvan kan zeer uiteenlopen. Zo zijn er polygame of monogame huwelijksgebruiken en uiteenlopende visies...

Ik zou willen dat u geen zorgen hebt

K. van den Broeke |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij 1 Korintiërs 7,25-40 Beste kinderen, Hoeveel tijd besteden jullie aan buiten spelen? Aan gamen? Aan lopen met de hond? Aan samenzijn met vrienden? Aan knutselen? Aan huiswerk? Aan helpen in huis?...

Goed werk. Een eschatologische herwaardering van roeping.

Pieter Vos |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Ter gelegenheid van de maand van de spiritualiteit van 2016 schreef psycholoog en managementdeskundige Ben Tiggelaar het inspiratieboekje ‘Mooi werk’. Een centrale vraag in dit essay, dat bestaat uit 31...