Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten.

Actieve filters: 1 Korintiërs 7

Zelfbeheersing

J. van Eck |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het gangbare taalgebruik denkt men bij 'zelfbeheersing' aan het beheersen van driften of gevoelens. Wie zijn zelfbeheersing verliest, laat zijn tranen de vrije loop of geeft...

Gekocht en betaald

K. van den Broeke |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij 1 Korintiërs 6,9-20 Beste kinderen, ‘Jij bent de baas niet over mij,’ hoorde ik laatst een meisje roepen tegen haar grote broer. ‘Ja maar, je doet gevaarlijk,’ riep haar broer ontredderd terug. Het...

Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: het goede leven

E. van der Veer |

Protestantse Kerk in Nederland |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. 1 Korintiërs 7: 29 Schriftlezing: 1 Korintiërs 7: 29-31 Thema: Het goede leven Zie ook Preekschets voor startzondag bij Psalm 34:9:...

Wees onthecht zoveel je kunt

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij 1 Korintiërs 7,25-40 In het katern In Orde1 wordt een verantwoording gegeven voor de keuze om op de zondagen van de tijd van Epifanie uit 1 Korintiërs 6-9 te lezen. Daar wordt gesuggereerd, dat de...

Theologisch veiligheidsdenken

R. Benjamins |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Een kritische reflectie aan de hand van Bultmann In Heilige strijd ontwikkelt Beatrice de Graaf een visie op het kwaad. Het seculiere denken kan daarmee slecht uit de voeten, omdat het probeert het kwaad...

Preekschets Lukas 17:10 - 3e zondag van de herfst

A. Merz |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “We zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.” Schriftlezing: Lucas 17:1-10 Het eigene van de zondag Alle evangelielezingen...

In dienst van God

C. Raguse |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Paulus kennen we als apostel, als afgezant van Jezus Christus. Drie keer duidt hij zichzelf zo aan het begin van zijn brieven. Hij moet immers duidelijk maken met welke autoriteit hij zijn brieven schrijft...

De toegang tot de maaltijd van Christus

R. Roukema |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Paulus, de gereformeerde traditie en de huidige praktijk De laatste decennia is in tal van protestantse gemeenten in Nederland de avondmaalspraktijk aanmerkelijk gewijzigd. Waar vroeger in kerken van...

Overleveren, overlevering

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Over 'overlevering' spreken we doorgaans vooral als het gaat om hetgeen werd overgeleverd, dus de traditie. In verband met het christelijk geloof belanden we dan al snel bij...

Huwelijk, echtbreken

B. van den Toren |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In alle bekende culturen komt de huwelijksinstelling voor, maar de vorm daarvan kan zeer uiteenlopen. Zo zijn er polygame of monogame huwelijksgebruiken en uiteenlopende visies...