Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

25 resultaten.

Actieve filters: 1 Petrus 1

Gekocht en betaald

K. van den Broeke |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij 1 Korintiërs 6,9-20 Beste kinderen, ‘Jij bent de baas niet over mij,’ hoorde ik laatst een meisje roepen tegen haar grote broer. ‘Ja maar, je doet gevaarlijk,’ riep haar broer ontredderd terug. Het...

Naastenliefde als kern van heilig leven

P. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij 1 Petrus 1,13-25 In het vervolg van de lezing uit hoofdstuk 1 van de eerste Petrusbrief ligt er, anders dan in het eerste gedeelte, grote nadruk op de discipline van de gelovigen. Er ligt echter wel...

Onze werkelijke wereld staat nog uit

P. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij 1 Petrus 1,1-12 De eerste brief van Petrus, vaak geassocieerd met de doop en soms ten dele gezien als doopcatechese, is een passende tekst voor de eerste zondag van het vijftig dagen durende Paasfeest:...

Preekschets 1 Petrus 1:13

H.E. van Eeken |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

1 Petrus 1:13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-25...

Preekschets 2 Petrus 3:9

H.E. van Eeken |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

2 Petrus 3:9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Schriftlezing:...

De eerste en de achtste dag

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Genesis 8,6-16, 1 Petrus 1,3-9 en Johannes 20,19-31 We lezen uit de eerste Petrusbrief vandaag. In de epistellezing, maar ook in de vanouds bekende introïtus van deze zondag: Quasi modo geniti infantes...

Preekschets Zacharia 1:2-3

G. Herwig |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

De toorn van de HEER heeft jullie voorouders getroffen. Zeg nu tegen het volk: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse...

Preekschets 1 Petrus 1:4 - Hemelvaartsdag

J.W. Wind |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Hemelvaartsdag, hemelvaart Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke en ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan...

Preekschets 1 Petrus 1:18-20 - Witte donderdag

E.J. Terpstra |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

Witte Donderdag … .maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus… 1 Petrus 1:19 Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-21Thema: Bevrijd door het Paaslam Het eigene van de dag Op Witte...

1.1. Zijn eigendom

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Heidelbergse Catechismus Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe...