Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: 1 Petrus 4

Lijden

P.H.R. van Houwelingen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Auschwitz staat symbool voor het leed dat mensen is aangedaan tijdens de holocaust. In de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan zes miljoen joden vermoord door de nazi's. Een kwart...

Bidden en helpen

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Naar 1 Petrus 4,11 Als je anderen helpt, doe dat dan vanuit de kracht die God je geeft. Voorwerp: een gebedenboekje voor kinderen. Gesprek Laat het gebedenboekje zien en lees er een gebed uit voor. Bidden...

'En in de laatste dagen zal het zijn ...'

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Openbaring 4,2-11, 1 Petrus 4,7b-11 en Johannes 15,26-16,4 Wat is het verband tussen het hemelse visioen uit Openbaring en de wat verdrietige stemming bij de afscheidsmaaltijd van Jezus met zijn leerlingen...

Preekschets 1 Petrus 1:13

H.E. van Eeken |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

1 Petrus 1:13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-25...

Dienst: Als de heer van huis gaat...

H. Langebeeke |

Altijd een preek op zak |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2014

Voorbereiding Zingen: Aanvangspsalm NLB 149:1 en 3 Zingen: ‘Klein Gloria’ Stil gebed Aanvangswoord Onze hulp is in de naam van de Heer,die hemel en aarde gemaakt heeften trouw houdt tot in eeuwigheiden...

Christenen

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'christen' is oorspronkelijk geen zelfaanduiding van de volgelingen van Jezus geweest. Deze benaming is in de dagelijkse geloofstaal vooral door buitenstaanders gebruikt...

Dienst: Als veelkleurige stenen

F. van Zoelen |

Altijd een preek op zak |

Preek/Meditatie |

Intrede Zingen: Aanvangspsalm 118:1, 7, 8 NLB Stil gebed Aanvangswoord Onze hulp is in de Naam van de Heer,die hemel en aarde gemaakt heeft.Die trouw blijft tot in eeuwigheiden niet laat varen de werken...

Xenos - Vreemd

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij 1 Petrus 4 De hoofdstukindeling van de eerste Petrusbrief doet denken aan Afrika, waar de landsgrenzen vaak dwars door culturen en volkeren heenlopen. Wie zou er na de doxologie van 4,11 en voor de...

Dienst: Eerst de gave, dan de opgave

K. Staat |

Altijd een preek op zak |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2014

Een dienst rondom 1 Petrus 4:10 ORDE VAN DIENST Voorbereiding Zingen: Aanvangspsalm 66:3 en 5 LB, gevolgd door ‘Klein Gloria’ Stil gebed, votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer,die hemel en...