Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

6 resultaten.

Actieve filters: 1 Samuël 3

Preekschets: Geef voor je kerk. Wat heb je er voor over?

J. Aarnoudse |

Actie Kerkbalans |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

Bij 1 Samuël 3:1-18 en Marcus 1:14-20 Deze gedachten bij de schriftlezingen voor de derde zondag na Epifanie zijn geschreven tegen de achtergrond van de Actie Kerkbalans 2018. Het eigene van de zondag...

Geroepen zijn: horen, navolgen en dienen

E. Bakker |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij 1 Samuël 3,1-10(18) en Marcus 1,14-20 Geroepen worden, geroepen zijn, roeping – het zijn zwaarbeladen termen. De jonge Samuël draagt de last van de verwachting van zijn ouders, van Eli, van een heel...

Preekschets 1 Samuël 3:9

J.F. Schuitemaker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

1 Samuël 3:9 Twintigste zondag na Pinksteren ‘Ga maar weer slapen.Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden:“Spreek, Heer, uw dienaar luistert”’ Schriftlezing: 1 Samuël 3:1-4:1 Uitleg Het verhaal...

Roepen

R. Fernhout |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Er zijn situaties waarin het woord 'roepen' (of varianten ervan) een heel bijzondere klank heeft. We spreken van 'roeping' wanneer iemand zich sterk gedrongen voelt een bepaalde...

De tijd is vervuld in Jezus Messias

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij 1 Samuel 3,1-10(18) en Marcus 1,14-20 Goed nieuws, dat is wat de christengemeenschap waartoe Marcus behoort wil brengen. Een uitdaging in een tijd dat een vreemde mogendheid het Beloofde Land al...

Preekschets 1 Samuël 3:10 - 13e zondag van de zomer

J.W. Moolhuizen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

13e zondag van de zomer En de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuël! Samuël!’ En Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 1 Samuël 3:10 Schriftlezing: 1 Samuël...