Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: 2 Koningen 2

Opvolgers met dubbele geestkracht nodig

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij 2 Koningen 2,1-15(18), Handelingen 1,1-11 en Marcus 16,14-20 In de Talmoed wordt verhaald dat Sjimon ben Jochai twaalf jaar met zijn zoon in een grot school uit vrees voor de Romeinse autoriteiten...

Preekschets Lucas 24:45 - Hemelvaart

A. Driebergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Lucas 24:45 Hemelvaartsdag Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Schriftlezingen: Lucas 24:44-53; Handelingen 1:1-11 Het eigene van de dag Pas in de vierde eeuw...

Hemelvaart, ten hemel varen, opgenomen worden

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In een tijd waarin wetenschappers het grote publiek duizelingwekkende feiten en statistieken over de oneindigheid van het heelal presenteren, kunnen de bijbelse hemelvaarts-verhalen...

Geloof om door te geven

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Koningen 2,1-15 en Lucas 24,49-53 we tuurden en staardendie wolkenwat prachtighet lijken net paardenik ben in de wolkenmijn vader slingert me ronden danzet hij me weer met beide benen op de grond...

Op dezelfde wijze zal Hij wederkomen

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij 2 Koningen 2,1-15, Hebreeën 9,24-28 en Lucas 24,49-53 Het lijkt de perfecte analogie: voor Elisa’s ogen wordt Elia door God in een storm hemelwaarts meegenomen. Ten tijde van Jezus wachtten bepaalde...

Preekschets 2 Koningen 2:19 - Dienst in een grenshospitium

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

2 Koningen 2:19 De mannen van de stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de ligging van de stad is goed, zoals mijnheer ziet; maar het water is slecht, en de landstreek veroorzaakt misgeboorte. Schriftlezing:...

Zo hoog, zo ver

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Lucas 24,49-53 en Handelingen 1,1-14 Josje is vertrokken naar Afrika. Zijn vader gaat daar werken in een ziekenhuis, om mensen beter te maken. Ze zijn Josje kwijt. Af en toe lukt het om een sms-je...

Als een vader voor zijn kinderen

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Koningen 2,1-15a De belofte van Elisa aan Elia om hem niet alleen naar Bet El te laten gaan, is ingegeven door de wetenschap dat Elia van hem zal worden weggenomen. Dit blijkt uit wat hij zegt wanneer...

Afhankelijkheid en samenwerken in Gods Koninkrijk

I. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Koningen 2,1-15, Hebreeën 9,24-28, Handelingen 1,1-11, Lucas 24,49-53 en Marcus 16,19-20 Hij ligt nergens begraven. Hij is opgevaren ten hemel, zijn geest is op aarde. Jezus’ graf werd leeg aangetroffen...

De hemelvaart van Elia

H. van Olst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij 2 Koningen 2,1-18 Mozes en Jozua, Mozes en Elia, Elia en Elisa spelen paarsgewijs een belangrijke rol in 2 Koningen 2. De hoofdrol is weggelegd voor de profeet Elia. Aan het slot van het profetenboek...