Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

5 resultaten.

Actieve filters: 2 Korintiërs 11

Preekschets 2 Korintiërs 11:14 - 2e zondag na Trinitatis

R. Roukema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2001

2e zondag na Trinitatis De satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Schriftlezingen : Genesis 3:1 - 5 ; 2 Korintiërs 11: 1- 3 3 Het eigene van de zondag Voor de vorige, deze en de volgende...

Preekschets Handelingen 9:27a

C.M. van Loon |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Handelingen 9:27a Tweede zondag na Pinksteren Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen Schriftlezing: Handelingen 9:19b-31 Het eigene van de zondag Na Pinksteren gaat...

Preekschets Lucas 8:8

S. van Kammen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Zondag Sexagesima ‘Wie oren heeft om te horen, die moet horen.’ Kernvers: Lucas 8:8Schriftlezing: Lucas 8:4-15 Het eigene van de zondag De naam van deze zondag, Sexagesima (zestigste), houdt verband met...

Apostel, zenden

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de taal van kerk en geloof komt het woord 'apostel' amper voor, omdat noch de Rooms-Katholieke Kerk, noch de protestantse kerken apostelen kennen. Het zijn de zogenaamde Apostolische...

De goede schepping en de zwakke mens

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Genesis 1,9-13, Liedboek 83:1.5.6, 2 Korintiërs 11,19-12,9 en Lucas 8,4-15 Gods Woord Vier schriftlezingen, waarvan één gezongen. Gods Woord op heel verschillende wijzen verkondigd. Maar het gaat...