Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten.

Actieve filters: 2 Petrus 3

Wereld, kosmos

P.H.R. van Houwelingen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Voor mensen van de eenentwintigste eeuw is de wereld groter dan ooit. Onder invloed van de moderne communicatiemiddelen hebben we internationaal leren denken, hetgeen zich weerspiegelt...

Preekschets 2 Petrus 3:13 - Viering Heilig Avondmaal

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

2 Petrus 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Schriftlezing: 2 Petrus 3:1-13 Het eigene van de zondag Bij de Maaltijd van de Heer...

Midden onder u staat Hij die gij niet kent

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 40,1-11, 2 Petrus 3,8-18 en Johannes 1,19-28 Populus Sion, zo heet deze tweede Adventszondag: volk van God. Bij ‘volk van God’ denk ik aan de Hebreeën, die het uitschreeuwen in hun druk en...

Preekschets 2 Petrus 3:9

H.E. van Eeken |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

2 Petrus 3:9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Schriftlezing:...

Meditatie: Onze geliefde broeder Paulus (2 Petrus 3:15)

R. Roukema |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2009

De apostel Paulus heeft, nadat hij volgeling van Jezus Christus was geworden, in het vroege christendom aanvankelijk een ambivalent imago gehad - en ook nu moeten sommigen binnen de kerk niet zo veel...

Hemel

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De hemel en het hiernamaals worden in onze tijd door velen als achterhaalde geloofsvoorstellingen beschouwd. Men ervaart het vaak als een zoethoudertje om mensen die het in dit...

Wachten, verwachten

H.R. van de Kamp |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Verwachten' wordt in geloofstaal meestal geassocieerd met toekomstverwachting. Gelovigen verwachten de terugkeer van Gods Zoon Jezus en zien uit naar de komst van een nieuwe...

Wonen

C.G. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Zowel in de cultuur- als in de geloofstaal is 'wonen' een neutraal begrip. In de verschillende westerse maatschappijen en hun politieke bestel nemen daklozen en asielzoekers...

Wat wil dit roepen toch beduiden?

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jesaja 65,17-23, (Nieuw)Liedboek voor de kerken 2013, 44:1.9.11, 2 Petrus 3,3-14 en Matteüs 25,1-13 Drie voleindingszondagen, oplopend naar een climax: sta op, de bruidegom genaakt! Hij staat voor...

Meditatie 2 Petrus

G. de Kruijf |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2012

De tweede Petrusbrief legt weinig gewicht in de canonieke schaal. Omstreden auteurschap, weinig origineel. Maar dan wel weer uniek met die grote vraag naar de komst van de Heer, die dan echter met een...