Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

5 resultaten.

Actieve filters: 2 Timoteüs 2

Preekschets Marcus 9:49-50

C.T. de Groot |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

17e zondag na Trinitatis Marcus 9:49-50 Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie...

Preekschets 2 Timoteüs 2:18

M. den Dulk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

2 Timoteüs 2:18 Misericordias Domini dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad... Schriftlezing: 2 Timoteüs 2:14-18 Het eigene van de zondag Het is één ding om met Pasen te zingen: ‘De Heer is waarlijk...

Zachtmoedigheid

E. Brink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Wie zacht van gemoed is, schikt zich gemakkelijk. Dat kan snel worden opgevat als een houding die in de volksmond 'soft' heet. Daarbij komen woorden naar voren als: zachtaardig...

Het lijden van de Messias en Gods trouw

|

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Bij 2 Samuel 16,1-2a(5) en 2 Timoteüs 2,8-13 Op de avond van Witte Donderdag wordt in vele kerken de eucharistie of het avondmaal gevierd, ter gedachtenis van de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen...

De Handelingen van Paulus en Thecla: een correctie op de pastorale brieven?

M. den Dulk |

Schrift |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Uit: Schrift 288: Kerk in wording(jaargang 49, nummer 4, december 2017) Kijk voor meer informatie over Schrift. Tijdschrift over de bijbel bij KokBoekencentrum tijdschriften. Een proefabonnement op...