Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7 resultaten.

Actieve filters: Daniël 12

De voltooiing en de komst van de Mensenzoon

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jesaja 48,1-11 en Matteüs 24,15-28 De eerste christengemeenschappen leven in woelige tijden. De zogenaamde Pax Romana is een vrede gebaseerd op oorlog en geweld, en Romeinse onderdrukking van elk verzet...

Opstanding, (uit de doden) opstaan

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Buiten de invloedssfeer van het jodendom en het christendom speelt het geloof in de opstanding van de doden nauwelijks of geen rol. Volgens velen is dit aardse leven alles wat...

De laatste dingen

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Daniël 12,1-4, Psalmen 97, 1 Tessalonicenzen 5,1-11 en Matteüs 24,14-35 Soms word ik wat nerveus als ik zie wat er voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar is ingeroosterd. Het gaat dan om de...

Preekschets Daniel 12:13

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Daniel 12:13 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken. Schriftlezing: Daniël 12 Het...

Voleinding

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal speelt het woord 'voleinding' een ondergeschikte rol. De woorden 'einde' (van de geschiedenis) en 'wederkomst' worden veel meer gebruikt. De huiveringwekkende...

Het doet ertoe: gruwen en volharden, beiden

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Daniël 12,1-4 en Matteüs 24,14-35 Wanneer op deze zondag de ontslapen gemeenteleden bij name worden geroepen, dan kan een zekere pastorale visie zich nog weleens verlegen voelen bij deze sprekende...

Allerheiligen - Jezus' verstandige vriendenkring

E. Bakker |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Daniël 12,1-3, Openbaring 7,2-12 en Matteüs 5,1-12a De drie lezingen voor Allerheiligen vormen met hun beelden een ontroerend drieluik op deze gedenkdag. Je hoeft niet in de aardse geschiedenisboeken...