Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Daniël 7

Wederkomst

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In sommige christelijke kringen is het bijbelse spreken over Jezus' wederkomst niet zelden aangegrepen om allerlei fantasierijke eindtijdscenario's te ontwerpen. Binnen de gevestigde...

Gerechtigheid betekent elkaar ruimte geven

W. Roobol |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jesaja 48,12-22, Romeinen 6,3-11 en Matteüs 5,20-26 De evangelielezing omvat een stukje van de Bergrede (Matteüs 5-7). Jezus zit op een berg als een joodse rabbi te lernen. Zijn leerlingen en het...

De schapen en de bokken

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Ezechiël 34,11-17 en Matteüs 25,31-46 De Schriftlezingen voor deze dag kunnen geïnterpreteerd worden als een eschatologische proclamatie van Het Uur U: het moment waarop God als koning van het heelal...

Hemelvaart van de Heer

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Daniël 7,9-10.13-14, Efeziërs 1,17-23 en Lucas 24,49-53 Als enige van de vier evangelisten besluit Lucas zijn evangelie met Jezus’ hemelvaart, waarmee ook zijn boek Handelingen (1,9-11) begint. De...

Preekschets Lucas 9:22

W.T.V. Verhoeven |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 9:22 Invocabit Hij zei: ‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden...’ Schriftlezing: Lucas 9:18-27 Het eigene van de zondag Op deze eerste zondag in de lijdenstijd is het van belang duidelijkheid te...

Godslastering of orthodoxie?

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Daniël 7,1-14 en Matteüs 26,(26-30)57-68 Blasfèmia is volgens de Griekse tekst de reden van Jezus’ veroordeling: godslastering. ‘Des doods schuldig is hij!’ (Mat. 26,66) De hogepriester heeft er een...

Preekschets Lucas 22:29,30

J.C. Oosterwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Lucas 22:29, 30 Judica Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een...

Preekschets Matteüs 28:17,18

E.J. Oostland |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 28:17, 18 Rogate ... en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven ...’ Schriftlezing: Matteüs 28:11-20 Het eigene...

Preekschets Matteüs 13:30a - Vierde zondag na Epifanie

C. van Atten |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Matteüs 13:30a Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Schriftlezing: Matteüs 13:24-30, 36-43Thema: Antiradicaal Het eigene van de zondag Zie preekschets over derde zondag na Epifanie. Uitleg Ook...