Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

6 resultaten.

Actieve filters: Deuteronomium 10

Besnijdenis

W.M. de Bruin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal van de christelijke gemeente heeft het begrip 'besnijdenis' nauwelijks een plaats. In protestantse kerken waar het klassieke doopformulier wordt gebruikt, klinkt...

Preekschets Ezechiël 22:12b

M. van Selm |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

5e zondag in de veertigdagentijd Ezechiël 22:12b … en mij ben je vergeten – spreekt God, de HEER. Schriftlezingen: Ezechiël 22:1-16; Lucas 6:24-36 (of Lucas 6: 27-38) Het eigene van de zondag De vijfde...

Preekschets Matteüs 4:10

P.H. Zaadstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 4:10 Tweede zondag na Epifanie Daarop zei Jezus tegen hem:‘Ga weg, satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.’” Schriftlezing: Matteüs 4:1-11 Het eigene van de...

Bouwstenen kringviering: De vervreemding te lijf

H. Katerberg |

Kringvieringen |

Bouwstenen voor Kringviering |

Publicatiejaar: 2018

Bij Deuteronomium 10:12-21 en Marcus 7:1-23 Kerntekst: De geboden van God geeft u op, maar aan de tradities van mensen houdt u vast.Marcus 7:8 Beoogd gebruik: kringviering of huiskamervieringBeoogde datum:...

Over vrijheid en regels

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Deuteronomium 10,12-21, Psalm 15 (Ef. 4,17-25) en Marcus 7,1-23 De Tora is er om vrijheid vorm te geven. Zie de aanhef van de Tien Woorden (Ex.20,2-3): het is de Bevrijder die richtlijnen geeft voor...

Dit volk eert Mij met de lippen

|

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Deuteronomium 10,12-21, Efeziërs 4,17-25 en Marcus 7,1-23 De farizeeën verzamelen zich met enkele schriftgeleerden. Dat klinkt dreigend! Er zijn al de nodige botsingen geweest en het loont de moeite...