Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7 resultaten.

Actieve filters: Deuteronomium 24

Preekschets Johannes 16:7a

T.C. Verhoef |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Johannes 16:7a Exaudi of weeskinderen Het is beter voor jullie dat Ik weg ga! Schriftlezing: Johannes 16:5-15 Het eigene van de zondag Op deze wezenzondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is gekozen voor...

Werkloos op het marktplein

A. Kooi |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Deuteronomium 24,14-15 en Matteüs 20,1-16 Na een dag werken mag je je loon verwachten. Dat is het maatschappelijk legitieme contract dat de vroege arbeiders op de (arbeids)markt aangaan, wanneer ze...

Loon, verdienste

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De ene dienst is de andere waard. Deze stelregel is algemeen. Dienstverlening in de vorm van verrichte arbeid of anderszins mag redelijkerwijs een vergoeding, een vergelding...

Over deelnemen aan de maaltijd in Gods Koninkrijk

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Deuteronomium 24,17-22 en Lucas 14,1.7-14(15) In nood is de redding nabij, zegt het spreekruoord. Waar mensen lijden onder politieke en economische ruereldmachten, klinkt de roep van armen en verdrukten...

Dankdag - om een samenleving die inzet op werk én zorg

C. Kors |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Om een samenleving die inzet op werk én zorg Bij Deuteronomium 24,14-16, Psalmen 65 en Matteüs 20,1-16 In de verzen uit Deuteronomium wordt met klem gesteld dat je geen profijt mag trekken van mensen...

'Daarom leert Hij zondaren de weg'

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

(Psalm 25 vers 8 Oude Berijming) Bij Ezechiël 18,1-19(.20-23.32) ‘Ze vroegen de profetie: wat is de straf van de zondaar? Zij zei tot hen: de ziel die zondigt zal sterven (Ezechiël 18,4). Ze vroegen de...

Met het oog op de A/ander

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Deuteronomium 24,17-22, Psalmen 113 en Lucas 14,1.7-14 Wet ’elèh ha debarim: ‘Dit zijn de woorden (…)’. Zo begint het laatste boek van de Pentateuch, en ‘deze woorden’ herinneren aan de boekrol...