Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten.

Actieve filters: Efeziërs 2

Nabij, ver

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal komt het woordpaar 'nabij, ver' vooral voor op het terrein van het gebed. Men kan ermee uitdrukken of men nabijheid of juist afstand ten opzichte van God ervaart...

Schepping, vormen, maken, begin

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Scheppen' wordt in het Nederlands gebruikt om aan te geven dat iets nieuws tot stand wordt gebracht. Vaak staat het in een kunstzinnig verband: een beeldhouwwerk 'scheppen'...

Preekschets Genesis 10:32

J. Mudde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Genesis 10:32 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Dit waren de families die afstamden van de zonen van Noach, ingedeeld naar afkomst en volken. Van hen stammen de verschillende volken af die zich na...

Klein Pasen

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jozua 4:19-5:1.10-12, Efeziërs 2:4-10 en Johannes 6:1-15 De oude naam van deze zondag is ontleend aan de oude introitustekst van vandaag: Laetare Jerusalem (Jes. 66,10-11). ‘Verheug je Jeruzalem en...

Epifanie: ouder dan Kerstmis

H. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Epifanie: ouder dan Kerstmis Bij Jesaja 60,1-6, Psalm 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 6 januari is hét feest van de komst van de Messias. De oosterse kerken hebben deze waardevolle traditie bewaard...

Preekschets 1 Korinthiers 1:5a - openbare geloofsbelijdenis

C. van Dusseldorp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Openbare geloofsbelijdenis 1 Korintiërs 1:5a Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:1-9 Het eigene van de zondag In de openbare geloofsbelijdenis komen veel lijnen...

3.3. Geloven, van begin tot eind

M.C. Batenburg |

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 3. Gods verlossingsplan 3.1. Waarom Jezus? 3.2. Ik geloof Heidelbergse Catechismus Zondag 25 Vraag 65: Aangezien nu alleen het geloof...

Preekschets Efeziërs 1:10

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Efeziërs 1:10 Eerste zondag na Pinksteren ... om alles samen te voegen in Christus. Schriftlezing: Efeziërs 1:3-14 Het eigene van de zondag Het is zondag Trinitatis. Deze en de komende twee zondagen lezen...

Preekschets Efeziërs 2:17

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Efeziërs 2:17 Tweede zondag na Pinksteren Bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan jullie die veraf en vrede aan wie dichtbij waren. Schriftlezing: Efeziërs 2:11-22 Het eigene van de zondag Het is...

Preekschets Efeziërs 2:14

P.B. Post |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Efeziërs 2:14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. Schriftlezing: Efeziërs 2:11-15 Het eigene van de zondag...