Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten.

Actieve filters: Efeziërs 3

Wijsheid, dwaasheid

C.G. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De gevoelswaarde van de begrippen 'wijs' en 'wijsheid' is in cultuur- en geloofstaal ongeveer gelijk, al is in de cultuurtaal het woord 'wijs' veelal vervangen door 'verstandig'...

Preekschets Efeziërs 3:18-19

R. Brouwer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Efeziërs 3:18-19 Reminiscere Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat,opdat u zult...

Preekschets Efeziërs 3:10

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Efeziërs 3:10 Derde zondag na Pinksteren ... opdat de veelkleurige wijsheid van God nu door de kerk bekendgemaakt zou worden aan de machten en autoriteiten die in de hemelen zijn. Schriftlezing:Efeziërs...

Koninklijke confrontaties

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 60,1-6, Psalm 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Hoe komen de wijzen uit het Oosten (‘magiërs’) eigenlijk aan hun koninklijke status, waardoor zij al spoedig meer bekendheid kregen als ‘De...

Doorgeven!

J. Visser |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

Bij Efeziërs 3,1-12 / Efeziërs 3:1-12 Vraag de kinderen naar voren te komen. Fijn dat ze er zijn vandaag! Wat brengt ons eigenlijk in de kerk? (Alle antwoorden zijn goed!) Een van de vele dingen die...

Preek verbintenisdienst tot scriba Generale synode Protestantse Kerk in Nederland

R. de Reuver |

Protestantse Kerk |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2016

Zusters en broeders, gemeente van Christus, ‘Ik vind het bijzonder hier te mogen zijn. Ik ben niet zo’n gelovige. Vroeger ben ik wel gedoopt en ging ik ook wel naar de kerk, maar sinds mijn trouwen is...

Preekschets Efeziërs 3:16

R. Abma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Efeziërs 3:16 Achtste zondag na Pinksteren Moge hij u kracht en sterkte schenken door zijn geest. Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21 Het eigene van de zondag We vervolgen onze speurtocht naar de werking...

Preekschets Efeziërs 3: m.n. 17b - Oudjaar

J. Vree |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Efeziërs 3: m.n. 17b Oudjaar En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Schriftlezing: Efeziërs 3 Het eigene van de dag Zie onder Aanwijzingen voor de prediking. Uitleg Het definitieve antwoord...

Uit dood tij overvloed van leven

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Daniël 9,14-19, Efeziërs 3,13-21 en Lucas 7,11-16 In het boek Daniël (12,1-4) komt voor het eerst en ook voor het laatst in het Eerste Testament de idee voor van een eindoordeel en van opstanding...

De tijd van de volkeren is gekomen

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 60,1-6, Psalm 72, Efeziërs 3,2-3a.5-6 en Matteüs 2,1-12 Je staat altijd op om iets te doen (vgl. Jes. 60,1). Wat gaat hier dan gedaan worden? Jeruzalem zal iets moeten toestaan. Waarom moet...