Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: Exodus 15

Lied, psalm

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Zingen is voor de christen wezenlijk voor zijn geloofsuiting. De Bijbel stimuleert dit zowel binnen als buiten de erediensten. Terwijl in onze maatschappij allerlei soorten liederen...

Vrezen

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Vrezen komt in de geloofstaal voor als 'de vreze des Heren'; vrees wordt dus in verband gebracht met de Here zelf. Het is geen term die je dagelijks hoort, al wordt er nog steeds...

Van toorn naar troost

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jesaja 12,1-6 en Matteüs 9,35-10,15 De sterkte van de Heer boezemt ontzag in. Tegenover Hem staan we met knikkende knieën. De gloed van zijn toorn zal ons verzengen. Als je daarvan uitgaat en je begint...

Een zangdienst rond de liederen van Fanny Crosby

W. Dekker |

PreekWijzer |

Preekschets |

Het idee is om een zangdienst thematisch vorm te geven rond de liederen van Fanny Crosby. Haar naam zegt ons op het eerste gehoor misschien niet veel. Maar van de ruim achtduizend liederen die zij geschreven...

Preekschets Exodus 8:1 - Epifanie

L.W. de Graaff |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Exodus 8:1 Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron dat hij zijn staf geheven houdt boven de rivieren, kanalen en moerassen om overal in Egypte kikkers tevoorschijn te laten komen.’ Schriftlezing:...

Overwinnen

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De geloofspraktijk van de christen is vanaf het allereerste begin van de christelijke gemeente getekend als een (wed)strijd. In het kerkelijk spraakgebruik maken we onderscheid...

Verrassing

J. Heuvelink |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Bij Exodus 15,27-16,7(36) Wachten ‘Papa, ik heb honger, mag ik wat eten?’ ‘Nee,’ zegt papa, ‘wat een onzin, we hebben net ontbeten.’ (…) ‘Pap, ik heb echt heel erg honger,’ zegt Roy. ‘Nee,’ zegt papa...

Kracht

G.C. Vreugdenhil |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal komt 'kracht' vooral ter sprake in het gebed. De gelovige bidt God om kracht in moeilijke situaties. Kracht staat dan voor de hulp die God geeft. In charismatische...

Een intocht uitlopend op een valpartij

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Exodus 15,27-16,7, Filippenzen 2,5-11 en Johannes 12,12-24 Intocht van Christus Hoe vaak in het jaar horen lutheranen het verhaal van de intocht in de stad Jeruzalem? Twee keer! Op één dag? Nee,...

Meditatie: Recht door zee

K. van der Kamp |

Raad van Kerken |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2018

Ter gelegenheid van de Week van Gebed voor de eenheid, 21-28 januari 2018 Bij Exodus 15:1-21 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Veertig jaar woestijnervaring, veertig jaar pelgrimage, begint voor...