Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

6 resultaten.

Actieve filters: Exodus 16

Preekschets Exodus 16: 22-30 - Israëlzondag

A. Brons |

Centrum voor Israëlstudies |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Inleidend Deze preekschets is geschreven met het oog op de Israëlzondag 2012. Als thema is gekozen: ‘Rust in een 24/7 economie’. Op Israëlzondag (eerste zondag in oktober) wordt van oudsher in vele kerken...

God. Biografie van een overlever

E. Talpstra |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Als God “ik” zegt… Levensverhalen Levensverhalen zijn een populair genre. Op 16 januari uitte columnschrijver Ephimenco in Trouw zelfs de klacht dat het nieuwe jaar al weer werd overdekt met de levens...

Preekschets Exodus 16:4 - Viering Heilig Avondmaal

A.H. van den Heuvel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Exodus 16:4 De Heer zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen ...’ Schriftlezing: Exodus 16:1-18 Tekstkeuze Net als alle andere dingen is ook de avondmaalsviering in onze...

Een mens leeft niet van brood alleen

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Nehemia 9,15-20, Psalmen 78,13-22 en Matteüs 14,(1)13-21 Zo op het eerste gezicht hebben de beide lezingen en de psalm een duidelijk gezamenlijk thema: ‘brood’ voor mensen in moeilijke omstandigheden...

Breken en delen: overvloed voor velen

M. van Tuijl |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Marcus 8,1-9 Drie dagen lang geeft Jezus onderwijs aan een menigte mensen, van wie er velen van verre gekomen zijn. Na drie dagen krijgt Hij medelijden met de menigte, ofwel, zoals de Naardense Bijbel...

De avondmaalstafel en de eetkamertafel

M. Barnard |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Sacramenten als concrete symboolhandelingen of heilig spel Inleiding: een stelling Liturgie en sacrament bestaan slechts als concrete symboolhandelingen, stelde ik onlangs, en de redactie van dit tijdschrift...