Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

6 resultaten.

Actieve filters: Exodus 33

Genade

H.A. Bakker |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Genade' als bijbels kernwoord is in prediking en geloofsbeleving veelal 'onverdiende gunst', de ervaring dat God vergeeft en nieuwe kansen geeft aan zondaren. Toch is in onze...

Naam

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Christenen zijn gedoopt in de naam van de drie-enige God; en een kerkdienst begint meestal met de uitspraak: 'Onze hulp is in de naam des Heren'. Deze twee gegevens bepalen het...

Preekschets Genesis 32:27

M.E. den Braber |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Tiende zondag van de zomer Genesis 32:27 Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ Schriftlezing: Genesis 32:23-33 Het eigene van...

Heerlijkheid, eer, verheerlijking

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het hedendaags Nederlands vinden we de woorden 'eer' en 'eren' nog vrijwel uitsluitend in vaste uitdrukkingen ('hij streed om de eer', 'hij voelde zich in zijn eer aangetast')...

Preekschets Matteüs 20:14b - Vijfde zondag na Epifanie

C. van Atten |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Matteüs 20:14b Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Schriftlezing: Matteüs 20:1-16 Thema: Loon naar genade Het eigene van de zondag Zie preekschets van de derde zondag na...

Stem en tegenstem in Exodus 24 en 33

E. van den Berg |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Inleiding Wie enigszins op de hoogte is van de theorieën omtrent de wording van de Pentateuch, weet dat deze niet in één keer uit de hemel is komen vallen, maar dat er eeuwenlang door verschillende auteurs...