Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten.

Actieve filters: Ezechiël 34

Herder

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het beeld van de herder behoort tot de vertrouwde voorstellingen in de geloofstaal. Te denken is aan liederen als 'De Heer is mijn herder', illustraties in de kinderbijbel bij...

Ezechiël 34,17-31

A. Meiners |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 34,17-31 De vorige keer lazen we over de Goede Herder. Nu gaat de profeet Ezechiël verder over de schapen. Niet alleen de herder moet goed zijn best doen, maar ook de schapen zelf. Dat betekent:...

De schapen en de bokken

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Ezechiël 34,11-17 en Matteüs 25,31-46 De Schriftlezingen voor deze dag kunnen geïnterpreteerd worden als een eschatologische proclamatie van Het Uur U: het moment waarop God als koning van het heelal...

Preekschets Johannes 10:7 - 3e zondag van de veertigdagentijd

J. Swager |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

3e zondag in de veertigdagentijd Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.’ Johannes 10:7 Schriftlezing: Johannes 10:1-21 Zie ook Preekschets Johannes 8:12 - 2e zondag...

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 34,17-31 In (oud-)katholieke kerken is het niet gebruikelijk om op Goede Vrijdag te preken. Meestal wordt er ’s avonds een sobere gebedsdienst gehouden, in een geheel kale kerk waarin de...

De Heer als knecht

H. Lensink |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 34,1-161 Ezechiël 34 als Schriftlezing op Witte Donderdag is ongetuoon en dient toegelicht. Maar de gemeente kan niet vaak genoeg verkondigd krijgen, dat het kerkelijk jaar geboutud is op...

Preekschets Lucas 15:5

H. van den Belt |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 15:5 Vijfde zondag na Pinks teren En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders. Schriftlezing: Lucas 15:1-7 Het eigene van de zondag De gelijkenissen in Lucas 15 vormen...

De bruid en de hoer

N. Blokhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Openbaring 21,9-23, Ezechiël 34,11-16, 1 Petrus 2,21b-25 en Johannes 10,11-16 Het nieuwe Jeruzalem In de tekst van de eerste lezing bevinden we ons aan het slot van het boek Openbaring. Johannes...

Het oordeel van de Mensenzoon

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Ezechiël 34:11-17 en Matteüs 25:31-46 Ezechiël 34 opent heilsprofetieën, die tot caput 38 overwegend aan de ballingen een positieve toekomstverwachting bieden. Het lot van de tien Jozefstammen (in...

Preekschets Johannes 10:3

W. Meijles |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

8e zondag van de zomer Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.Johannes 10:3 Schriftlezing: Johannes 10:1-10Thema:...