Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Ezechiël 37

Opstanding, (uit de doden) opstaan

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Buiten de invloedssfeer van het jodendom en het christendom speelt het geloof in de opstanding van de doden nauwelijks of geen rol. Volgens velen is dit aardse leven alles wat...

Hel, dodenrijk, afgrond, duisternis

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'hel' heeft in de samenleving een sterk negatieve gevoelswaarde. 'Een hel op aarde' geeft een verschrikkelijke situatie aan. Het woord 'dodenrijk' wordt nauwelijks...

Preekschets Handelingen 2:4 - Pinksteren

C. Karrer |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Zondag 24 mei 2015 - Pinksteren Handelingen 2:4 (…) en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Schriftlezing:...

Kindermoment: Nog even geduld... ik laat het je zien!

M. Bommer, I. Dobbinga, J. Schelling |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Vijfde zondag van de veertigdagentijd Bij Ezechiël 37:1-14 en Johannes 11:1-4.17-44 De veertigdagentijd is al over de helft. In het evangelieverhaal klinkt het woord van Pasen al door. Er zijn in dit...

Wie het weet mag het zeggen

K. Spronk |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Opstanding der doden volgens Ezechiël 37 Dura Europos was een stad aan de Eufraat, in het oosten van het huidige Syrië. Het lag op de grens van het Romeinse rijk. In het midden van de derde eeuw van onze...

De opstanding van de doden

A. van Nieuwpoort |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 37,1-14 en Handelingen 10,34-48 Op Paasmorgen naderen wij het hoogtepunt van het boek Ezechiël. Dat gaat open als een weerbarstig ballingschapsboek, dat in onze tijd geschreven had kunnen...

Ezechiël 37,1-14

A. Meiners |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 37,1-14 God nam de profeet Ezechiël mee en liet hem iets heel raars zien: een dal vol met botjes. Overal lagen botjes van mensen die al heel langgeleden gestorven waren. En in opdracht van...

Preekschets Ezechiël 37:14a

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Ezechiël 37:14a Derde zondag na Pinksteren Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen. Schriftlezing: Ezechiël 37:1-14 Het eigene van de zondag Op deze derde zondag na Pinksteren...

Preekschets Johannes 20:19-23 - Pinksteren

A.G. Oosterhof |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Johannes 20:19-23 Pinksteren Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan...