Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7 resultaten.

Actieve filters: Filippenzen 3

Preekschets Filippenzen 3:17

T.G. van de Linden |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Filippenzen 3:17 Jubilate Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Schriftlezing: Filippenzen 3:1-9, 17-21 Het eigene van de zondag...

Jaloezie, (na)ijver

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'naijver' wordt in modern Nederlands niet meer gebruikt. Het is vervangen door 'jaloezie'. Jaloers zijn en jaloezie hebben in de taal van alledag een overwegend negatieve...

De verheerlijking op de berg

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Exodus 24,12-18, Filippenzen 3,7-14 en Matteüs 17,1-13 Zoon en vader Over de verheerlijking op de berg heb ik in De Eerste Dag (2006/4, p. 9) betoogd dat dit verhaal, zeker bij Marcus (9,2-13)...

Preekschets Hebreeën 12:2

G.J. Krol |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

NieuwjaarHebreeën 12:2Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus.Schriftlezing: Hebreeën 12,1-3Thema: You ’ll never walk alone (Je zult niet alleen lopen) Het eigene van de zondag Het Nieuwjaar...

Preekschets 1 Petrus 1:1

J.D.Th. Wassenaar |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

1 Petrus 1:1 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven… Schriftlezing: 1 Petrus 1 Het eigene...

Houvast

L.J. Koffeman |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2017

‘Houd me niet vast’ (Joh. 20:17) ‘Maar ik houd vol, in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft’ (Fil. 3:12) ‘Het grote, zware verdriet had haar eindelijk ingehaald...

Preekschets Filippenzen 4:1b

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

6e zondag van de herfst / 21e zondag na Trinitatis Kerntekst: Filippenzen 4:1b 'Blijf standvastig in de Heer.' Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:3 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft verschillende...