Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

14 resultaten.

Actieve filters: Genesis 18

Het lachen van Sara

A. van der Vegt |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Genesis 18,1-15 De traagheid van lezen vanuit het Hebreeuws trekt mij naar de lippen van de verteller. Ik waan mij in de kring om het kampvuur. Ik ken het verhaal: drie mannen komen bij Abraham. Abraham...

Bidden: vrijmoedig en vasthoudend

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Genesis 18,20-33 en Lucas 11,1-13 Hoe behoort men te bidden? Die vraag vormt een rode draad in de teksten voor vandaag. Abraham voert bij God het pleit voor de stad Sodom, op een bijna onbeschaamde...

'Daarom leert Hij zondaren de weg'

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

(Psalm 25 vers 8 Oude Berijming) Bij Ezechiël 18,1-19(.20-23.32) ‘Ze vroegen de profetie: wat is de straf van de zondaar? Zij zei tot hen: de ziel die zondigt zal sterven (Ezechiël 18,4). Ze vroegen de...

Abrahams verlegenheid

N. Schuman |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2010

Hij staat er wat verlegen bij. Of zou ‘berustend’ een beter woord zijn voor de figuur van Abraham op de zesde schildering van Marc Chagall in zijn reeks ‘De bijbelse boodschap’, te zien in het Chagall...

Preekschets Genesis 18:17-19 - Israëlzondag

A. Brons |

Centrum voor Israëlstudies |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Op de Israëlzondag denken we na over de bijzondere plek die het volk Israël heeft gekregen. Eén van de teksten die daarover spreekt is Genesis 18:17-19. Het gaat daar over verkiezing én roeping van Abraham...

Preekschets Genesis 18:15

J. van Baardwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Genesis 18:15 Vijfde zondag na Pinksteren Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’ Schriftlezing: Genesis 18:1-15 Uitleg In Genesis 13:18 worden de...

Gerechtigheid is gastvrijheid

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Genesis 18,16-23 Twee weken nadat wij dit gedeelte lezen, komt het in de synagoge aan de orde. Hoe wordt het daar zoal uitgelegd? Met overslaan van heel veel nuttigs geef ik hieronder wat weer van...

Oneerlijk!

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Genesis 18,16-23 Zana en haar broertje wonen in een vluchtelingenkamp in Frankrijk, want in Syrië, waar ze woonde, konden ze vanwege de oorlog niet blijven. Haar moeder heeft beloofd dat het goed...

Het laatste oordeel

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Genesis 18,22-33, (Nieuw) Liedboek voor de kerken 2013, 50:3.7.11, 2 Tessalonicenzen 1,3-10a en Matteüs 25,31-46 In de Judese woestijn, halverwege Hebron en de zee die nog geen Dode Zee is, zie ik...

Preekschets Hebreeën 11:11

M.A. van der Burg-Los |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Hebreeën 11:11 Jubilate Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde...