Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: Genesis 6

Rest, overblijfsel

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het kan negatief klinken om tot een rest te behoren. Een rest kan het laatst overgeblevene zijn, wat op het punt staat te verdwijnen. De resten van een kasteel, de restjes van...

Meditatie Genesis 6:9

R. Brouwer |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2010

‘Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach ... had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.’(Genesis 6,9v) Deze zomer heb ik het laatste boek van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Antjie Krog,...

Was de ark van Noach een ronde boot?

B. Becking en M. Dijkstra |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Krantenbericht als aanleidingOp 1 januari 2010 verscheen op de website van de Britse kwaliteitskrant The Guardian een interessant cultuur-historisch artikel. Daarin werd melding gemaakt van de ontcijfering...

Genade

H.A. Bakker |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Genade' als bijbels kernwoord is in prediking en geloofsbeleving veelal 'onverdiende gunst', de ervaring dat God vergeeft en nieuwe kansen geeft aan zondaren. Toch is in onze...

Chaos, zee, woestheid

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De drie begrippen 'chaos, zee en woestheid' verbinden wij niet zo gauw met elkaar; ze hebben tegenwoordig elk een verschillende gevoelswaarde. Wij gebruiken het woord 'chaos'...

Preekschets Genesis 6:4b

L.H. Westra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Genesis 6:4b Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Schriftlezing: Genesis 6:1-4 Het eigene van de zondag Nu The Hobbit in filmversie uitkomt, zullen er ongetwijfeld ook weer de nodige huiskamerfilmsessies...

Paasnacht

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Dienst voor kinderen Een avond vol lezen en zingen, vol symboliek. Een prachtige dienst voor kinderen. Als je hen een beetje helpt, kunnen ze er prima bij zijn. Maak samen met de kindernevendienstleiding...

Berouw

H.G.L. Peels |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Onder 'berouw' verstaan we oprechte spijt over iets wat je verkeerd hebt gedaan, of wat je ten onrechte hebt nagelaten. Het is een vorm van wroeging, waarin gevoelens van droefheid...

Een spijtig en inspirerend verhaal

K. Spronk |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Genesis 6-9 en het Gilgamesh-epos Wat bezielde God om zijn schepping van aarde en mens ongedaan te maken en om dat uiteindelijk toch weer niet helemaal te doen? Had God echt spijt en dat misschien zelfs...

Genesis 1-11 vanuit Indonesisch perspectief

A.G. Hoekema |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Twee gebeurtenissen vormen de aanleiding tot het schrijven van dit artikel. Medio oktober 2011 verscheen in een commentaar op Genesis 11 van de hand van prof.dr. Emanuel Gerrit Singgih en op 6 december...