Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7 resultaten.

Actieve filters: Genesis 9

De boog in de wolken en de beproeving in de woestijn

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Genesis 9:8-17 en Marcus 1:12-15 In de oude kerk vormde de periode van de veertig dagen vóór Pasen een catechetisch traject voor de doopleerlingen die met Pasen in de geloofsgemeenschap opgenomen...

Was de ark van Noach een ronde boot?

B. Becking en M. Dijkstra |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Krantenbericht als aanleidingOp 1 januari 2010 verscheen op de website van de Britse kwaliteitskrant The Guardian een interessant cultuur-historisch artikel. Daarin werd melding gemaakt van de ontcijfering...

Dienst: Als de heer van huis gaat...

H. Langebeeke |

Altijd een preek op zak |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2014

Voorbereiding Zingen: Aanvangspsalm NLB 149:1 en 3 Zingen: ‘Klein Gloria’ Stil gebed Aanvangswoord Onze hulp is in de naam van de Heer,die hemel en aarde gemaakt heeften trouw houdt tot in eeuwigheiden...

Wijn verheugt God en mensen

K. Spronk |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Elk jaar weer zijn er onderzoeken naar het drinken van alcoholische dranken in het algemeen en van wijn in het bijzonder: in hoeverre is dat schadelijk of misschien juist gezond? Zij die hopen op het tweede...

De zondvloed en Gods alternatief: Jezus Christus

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Genesis 9:8-17, Psalm 25:1-10, 1 Petrus 3:18-22 en Marcus 1:12-15 De Genesislezing gaat over de regenboog als teken van Gods belofte aan mensen en dieren: Ik zal het nooit meer zo doen. Maar als in...

Genesis 1-11 vanuit Indonesisch perspectief

A.G. Hoekema |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Twee gebeurtenissen vormen de aanleiding tot het schrijven van dit artikel. Medio oktober 2011 verscheen in een commentaar op Genesis 11 van de hand van prof.dr. Emanuel Gerrit Singgih en op 6 december...

Preekschets 1 Petrus 1:3

H.E. van Eeken |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

1 Petrus 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor...