Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

8 resultaten.

Actieve filters: Handelingen 17

Preekschets 1 Tessalonicenzen 4:3a

J.A. Boersema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

14e zondag na Trinitatis 1 Tessalonicenzen 4:3a Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:1-12 Het eigene van de zondag De zondagen van september vallen op...

Waar blijft het kruis?

W. Dekker |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Dit is het eerste deel van hoofdstuk 9 uit ‘Verbonden en vervreemd. Over de God van Paulus op de Areopagus’ De apostel Paulus staat bekend als de theoloog van het kruis. Dat hoeft niet te verbazen...

Gedachte, denken, verstand

B. van den Toren |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Onze cultuur wordt niet zozeer gekenmerkt door een bepaalde waardering van het menselijk denken, maar eerder door een diepgaande tegenstelling daarover. Aan de ene kant is de...

Preekschets Handelingen 17:31

A. Noordegraaf |

Postille |

Publicatiejaar: 1999

Handelingen 17:21 Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die, zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Schriftlezingen: Psalm 96, Handelingen 17:16-34;...

Preekschets Handelingen 17:23b

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Handelingen 17:23b Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Schriftlezing: Handelingen 17:16-34 Het eigene van de zondag Vandaag lezen wij over Paulus in Athene, bakermat van de westerse...

Preekschets Johannes 1:23 - Eerste Advent

P.L. Voorberg |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Eerste adventszondag Johannes 1:23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeftSchriftlezingen: Johannes 1:1-18; Jesaja 40:1-11;...

Preekschets Numeri 23:1 - 1e zondag na Trinitatis

M.H. Oosterhuis |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Eerste zondag na TrinitatisNumeri 23:23Voortekens lezen is Jakob vreemd, van waarzeggerij houdt Israël zich ver; God zelf spreekt tot Jakob, op zijn eigen tijd, God zelf zegt tegen Israël wat hij bewerken...

Woede in Athene

M. den Dulk |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Aanzetten voor een preekanalyse van de ‘rede op de Areopagus’ Volgens Lukas was de aanleiding voor Paulus’ rede op de Areopagus gelegen in zijn irritatie over de vele godenbeelden die het publieke domein...