Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten.

Actieve filters: Handelingen 4

De Naam die bevrijdt

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Numeri 6,22-27, Handelingen 4,8-12 en Lucas 2,21 Naamgeving en besnijdenis, dat is heel wat voor dat ene evangelievers dat voor vandaag is opgegeven. Ook in de eerste lezing, uit Numeri, komt de naam...

De 'breking van het brood'

H.J. de Jonge |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

In Handelingen en de Didache en de vroegste geschiedenis van het avondmaal Op verscheidene plaatsen in de vroegchristelijke literatuur wordt een gezamenlijke maaltijd van christenen aangeduid met de term...

Preekschets Matteüs 22:32

L.W. Smelt |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 22:32 Quasimodo geniti Hij is geen God van doden, maar van levenden. Schriftlezing: Matteüs 22:23-33 Het eigene van de zondag Het woord opstanding ligt ons op deze eerste zondag na Pasen nog vers...

Preekschets Lucas 20:38

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Lucas 20:38 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. Schriftlezing: Lucas 20:27-38 Het eigene van de zondag Op deze één na...

Vervulling

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'vervulling' roept op zich niet zo veel op, omdat de betekenis ervan afhankelijk is van dat waarmee een mens of een zaak vervuld/gevuld wordt. 'Vol' kan geassocieerd...

Naam

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Christenen zijn gedoopt in de naam van de drie-enige God; en een kerkdienst begint meestal met de uitspraak: 'Onze hulp is in de naam des Heren'. Deze twee gegevens bepalen het...

In 's Heren naam: Jezus

I. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Numeri 6,22-27, Handelingen 4,8-12 en Lucas 2,21 Vandaag, op de eerste dag van het ‘jaar onzes Heeren’ 2012 staat de naam centraal. We beginnen elk nieuw jaar anno Domini met de naamdag van Jezus...

Hoe heet je?

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Lucas 2,21 en Handelingen 4,8-12 ‘Ik wil met de boot,’ had Wessel gezegd. Wessel was net vier geworden, maar hij wilde weleens iets van de wereld zien en varen leek hem wel wat. Daarom hadden zijn...

De achtste dag: volheid der dagen

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Handelingen 4,8-12 en Lucas 2,21 Zowel in de lezing uit Handelingen als in de evangelielezing van de achtste Kerstdag – Naamgeving – is er sprake van volheid. Petrus is vol van heilige Geestesadem...

Pestkoppen en vieze stenen

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 21,33-46 Pepijn en Ricardo zijn echte pestkoppen. Ze klieren in de klas en vooral Wesley vinden ze ‘über-stom’. Ze verstoppen vaak zijn schooltas en als hij gaat drinken, knijpen ze hard in...