Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten.

Actieve filters: Handelingen 8

Meditatie Handelingen 8:36

B. Plaisier |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2012

De eunuch zei: ’Kijk, water! Wat belet mij gedoopt te worden?’ (Handelingen 8:36) Opvallend, dat de eunuch, die nog maar kort daarvoor in Jeruzalem te horen had gekregen dat hij als gecastreerd persoon...

De 'breking van het brood'

H.J. de Jonge |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

In Handelingen en de Didache en de vroegste geschiedenis van het avondmaal Op verscheidene plaatsen in de vroegchristelijke literatuur wordt een gezamenlijke maaltijd van christenen aangeduid met de term...

Ballingschap, verstrooiing

H.G.L. Peels |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Onder de 'ban' verstaan we de officiële uitsluiting uit de gemeenschap, die zowel door de burgerlijke als de kerkelijke overheid kon worden uitgesproken. Hiervan afgeleid is...

Preekschets Kolossenzen 2:12 - Bediening van de Heilige Doop

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Heidelbergse Catechismus Zondag 26 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt (Kol. 2:12). Het eigene van de zondag De kerkdienst waarin de heilige doop...

Preekschets Handelingen 7:56

H.J.C. Wilschut |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Handelingen 7:56 Dertiende zondag na Pinksteren Ik zie (...) de Mensenzoon, Heer en knecht. Schriftlezing: Handelingen 7:51-8:3 Uitleg Bij het gewelddadig levenseinde van Stefanus valt op, hoezeer er...

Handoplegging

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Wie de hand op een ander legt, drukt daarmee intieme nabijheid uit. Als godsdienstige handeling kan aan handoplegging een meerwaarde toegekend worden. Deze kan dienen om macht...

Over wie heeft de profeet het?

P. van Veldhuizen |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2006

De eunuch, Jesaja en Filippus in Handelingen 8 Als Filippus op een rijdend rijtuig springt, ergens in het verlaten landschap tussen Jeruzalem en Gaza, ontstaat er een soort didactische laboratoriumsituatie...

Preekschets Handelingen 8: 1b en 4

H.J.C. Wilschut |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Handelingen 8: 1b en 4 Veertiende zondag na Pinksteren Verstrooid... Schriftlezing: Handelingen 7:54-8:4, Handelingen 11:19-24 Handelingen 8:1b en 4 schetst gevolg en vervolg van Stefanus’ gewelddadige...

Preekschets Ezechiël 3:23

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Ezechiël 3:23 Eerste zondag na Pinksteren Ik deed wat me gezegd was. Schriftlezing: Ezechiël 3:22-27 Het eigene van de zondag Zondagen na Pinksteren zijn geschikt voor het nadenken over het werk van de...

Simon, magie en het verlangen naar de Heilige Geest

J. Brinkhof |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2010

Simon de Magiër is een figuur die tot de verbeelding spreekt. Hij was een tovenaar die kon vliegen en is verketterd omdat hij de grondlegger zou zijn van de gnostiek. Hij kwam nogal eens in aanvaring...