Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten.

Actieve filters: Hebreeën 10

Volharding, standvastigheid

J. Overeem |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het begrip 'volharding' heeft in de geschiedenis van de gereformeerde traditie een grote rol gespeeld. In de Dordtse Leerregels, één van de drie belijdenisgeschriften van de...

Barmhartigheid wil ik, geen offers

R. Brouwer |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2017

(Mattheüs 9:13, 12:7) Als serieuze, protestantse jongeling kon ik enthousiast raken van een tekst als deze. Jezus pleit voor barmhartigheid en niet voor liturgische uiterlijkheden. Het gaat om de essentie...

Het Eerste Testament bekrachtigd

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Hebreeën 10,11-18 en Lucas 22,14-20 of Lucas 22,14-33 Waarom is deze nacht... anders? Deze nacht, deze avond is anders omdat we vieren dat er een nieuw verbond is en wordt gesloten, aan de tafel...

Preekschets Hebreeën 10:25,26

H. Last; R. van de Kamp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

4e zondag van de herfst Hebreeën 10:25, 26 …en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet...

Kindermoment Voor of tegen

Manon Bommer, Ria den Braber, Hike Flurina Hiemstra, Anneke van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Uit de bijbel Hebreeën 10, 1-10 Lucas 19, 22-44 Het verhaal over de intocht wordt ingeleid door een gelijkenis over een voornaam man die het koningschap in ontvangst gaat nemen. Hij ontmoet tegenstanders...

Een welgevallig offer

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 1 Samuel 15,22 en Hebreeën 10,1-10 In Leviticus 19,5 staat dat als je offert aan de Heer, je het zo moet doen dat je welgevallen (Hebr.: ratson) vindt. In hetzelfde boek, in hoofdstuk 22, staat beschreven...

Preekschets Hebreeën 12:1 - Tweede zondag na Trinitatis

W.F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

2e zondag na Trinitatis Hebreeën 12:1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden...

Vrouwen verwachten het heil

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Micha 5,1-4a(6), Hebreeën 10,5-10 en Lucas 1,39-45(56) Profeten openen onze ogen. Niet omdat ze als waarzeggers in de toekomst zien, maar zoals Martin Buber zegt, ze kondigen een op handen zijnd gebeuren...

Het voorhangsel scheurt

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Hebreeën 10,19-25 en Lucas 23,38-47 of Lucas 23,44-47 De vernietiging van de tempel heeft een enorme impact gehad op joden en joodse christenen. Een hele geloofspraktijk is voorgoed onmogelijk gemaakt...

Met de wet van God in je hart

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jeremia 31,31-34, Efeziërs 5,15-21 en Matteüs 22,1-14 De teksten van deze zesde zondag van de herfst lenen zich voor een herinnering aan Pinksteren en de doop. De profeet voorspelt een tijd waarin...