Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

6 resultaten.

Actieve filters: Hebreeën 6

Loon, verdienste

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De ene dienst is de andere waard. Deze stelregel is algemeen. Dienstverlening in de vorm van verrichte arbeid of anderszins mag redelijkerwijs een vergoeding, een vergelding...

De roeping van de blinde volkerenwereld

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 59,9-19, Psalm 13, Hebreeën 6, 9-12 en Marcus 10,46-52 De teksten voor deze zondag lijken verbonden door de woorden ‘ogen’, ‘blind zijn’, ‘ziende worden’. Alleen de brieflezing kent dit motief...

Preekschets Hebreeën 6:4-6 - 3e zondag van de herfst

J.H.Kuiper |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige Geest, wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft...

God is betrouwbaar en vergeet uw weldaden niet

P.B. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Hebreeën 6,13-20 (en Lucas 6,27-35) Zondag Reminiscere (= zich herinneren, gedenken) verwijst naar het introïtusgebed van deze tweede zondag van de Veertigdagentijd, Psalm 24,6: ‘Gedenk uw barmhartigheid...

Kindermoment Liefde boven haat verkiezen

M. Bommer, R. den Braber, H. Flurina Hiemstra, A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Uit de bijbel Bij Hebreeën 6, 13-20 / Lucas 6, 27-35 In dit gedeelte gaat het over een andere mentaliteit hebben als gevolg van het gehoor geven aan dat wat Jezus predikt. Jezus richt zich tot al degenen...

Preekschets Hebreeën 3:7-14

H. Last, R. van der Kamp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

3e zondag van de herfst Hebreeën 3:12, 13 Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke...