Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: Hebreeën 9

Barmhartigheid wil ik, geen offers

R. Brouwer |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2017

(Mattheüs 9:13, 12:7) Als serieuze, protestantse jongeling kon ik enthousiast raken van een tekst als deze. Jezus pleit voor barmhartigheid en niet voor liturgische uiterlijkheden. Het gaat om de essentie...

Preekschets Hebreeën 9:11a - Goede Vrijdag

G. Blom |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Goede Vrijdag Hebreeën 9:11a Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht. Schriftlezingen: Johannes 18:19-30 en Hebreeën 9:11-14 Kerntekst ‘Christus daarentegen…’...

Verbond, testament

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het begrip 'testament' is in onze maatschappij nog steeds van belang voor de beschikking van een erfenis. Het woord 'verbond' wordt echter niet vaak meer gebruikt. Toch blijft...

Kindermoment Eerbied en spot

Manon Bommer, Ria den Braber, Hike Flurina Hiemstra, Anneke van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Uit de bijbel Hebreeën 9, 15-28 Lucas 23, 38-43 Het opschrift ‘Koning der Joden’ is aanleiding tot verschillende reacties: spot en erkenning. De soldaten spotten: kom van het kruis af als je bent wat...

Goede vrijdag: overgave - geen offer

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 Hebreeën 9,11-15 zit vol van offerterminologie. Christus heeft zichzelf geofferd (9,14) en op deze manier de reiniging van...

Op dezelfde wijze zal Hij wederkomen

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij 2 Koningen 2,1-15, Hebreeën 9,24-28 en Lucas 24,49-53 Het lijkt de perfecte analogie: voor Elisa’s ogen wordt Elia door God in een storm hemelwaarts meegenomen. Ten tijde van Jezus wachtten bepaalde...

Met de wet van God in je hart

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jeremia 31,31-34, Efeziërs 5,15-21 en Matteüs 22,1-14 De teksten van deze zesde zondag van de herfst lenen zich voor een herinnering aan Pinksteren en de doop. De profeet voorspelt een tijd waarin...

Preekschets Hebreeën 3:7-14

H. Last, R. van der Kamp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

3e zondag van de herfst Hebreeën 3:12, 13 Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke...

Afhankelijkheid en samenwerken in Gods Koninkrijk

I. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Koningen 2,1-15, Hebreeën 9,24-28, Handelingen 1,1-11, Lucas 24,49-53 en Marcus 16,19-20 Hij ligt nergens begraven. Hij is opgevaren ten hemel, zijn geest is op aarde. Jezus’ graf werd leeg aangetroffen...

Abraham, de exodus en de tabernakel

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Exodus 14,15-31, Psalmen 143, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 8,46-59 Exodus Het is bijzonder om twee weken voor Pasen al het bevrijdingsverhaal te lezen over de zee die de ontsnapte slaven doorlaat...