Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: Hosea 11

Ballingschap, verstrooiing

H.G.L. Peels |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Onder de 'ban' verstaan we de officiële uitsluiting uit de gemeenschap, die zowel door de burgerlijke als de kerkelijke overheid kon worden uitgesproken. Hiervan afgeleid is...

Preekschets Matteüs 2:14

C.B. Blei-Strijbos |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Matteüs 2:14 Zondag na kerst Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Schriftlezing: Matteüs 2:13-18 Het eigene van de zondag Volgens de traditie is 28...

2.2. Door God serieus genomen

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 2. Wie ben ik? 2.1. Geboren zondaar Heidelbergse Catechismus Zondag 4 Vraag 9: Doet God dan de mens geen onrecht als Hij in Zijn Wet...

Wie voelt zich geroepen?

P. Schaafsma |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2019

Een profetisch perspectief op heilige strijd Inleiding Het meest intrigerende aspect van De Graafs boek Heilige strijd is precies het aspect dat de titel heeft gehaald, namelijk ‘heilige strijd’. Waar...

Preek: Sta op en schitter!

J.A. Zeilstra |

J.A. Zeilstra |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2016

Lezingen:1e schriftlezing: Jesaja 60, 1-6; 2e schriftlezing: Hosea 11; 3e schriftlezing: Matteüs 2, 19-23 Inleiding Epifanie, het woord betekent ‘verschijning’. Het gaat in de kerk om de heerlijkheid...

Preekschets Exodus 4:22 - Nieuwjaar

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Exodus 4:22 Nieuwjaar/Naamgeving van Jezus En dan moet jij tegen de Farao zeggen: ‘Dit zegt de Heer: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon (...)’ Schriftlezing: Exodus 4:18-23 en Matteüs 2:13-23...

Verandering

E. Talstra |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Mensen houden niet van veranderingen, want die maken je maar onzeker. Ook zoeken mensen verandering, want stel je voor dat altijd alles hetzelfde bleef. Deze dubbelzinnigheid...

Terugkomen op terugroepen

L. van Vessum |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Binnen de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) is een leesgroep Hebreeuws actief. Op dit moment is deze groep bezig Hebreeuwse teksten te lezen en te vertalen om vervolgens te kijken hoe deze teksten...

Preekschets Matteüs 2:19 - Epifanie

P.H. Zaadstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 2:19 Epifanie Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. Schriftlezing: Matteüs 2:13-23 Het eigene van de zondag Volgens de kerkorde van...

Uittocht

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het hedendaagse begrip 'uittocht' is regelrecht ontleend aan het bijbelse taalgebruik. Tegelijk zien wij heel duidelijk dat eenzelfde woord in het gewone spraakgebruik heel andere...