Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

6 resultaten.

Actieve filters: Jakobus 4

Wie zichzelf verhoogt…

K. van den Broeke |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Lucas 14,11 Hoe gaat dat liedje ook alweer? ‘Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.’ We kunnen het even zingen! (Zie: Hanna Lam/Wim ter Burg, Alles Wordt...

Preekschets Jakobus 4:1

H.A. Keur |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Jakobus 4:1 Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? Schriftlezing: Jakobus 4:1-17 Het eigene van...

Preekschets Prediker 3:13

R. de Reuver |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

‘Tweede Israëlzondag’ Prediker 3:13 Kortom, als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. Schriftlezingen: Pred. 3:1-15; Jak. 4:13-17 Zie ook Aansluitende...

Draagt en verdraagt elkaar

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Numeri 11,24-29, Psalm 19,8-15, Jakobus 4,11-17 en Marcus 9,38-50 Rondom het heiligdom in de woestijn horen we regelmatig over de wolk, teken van Gods zich verbergende aanwezigheid in deze tent van...

Gods Geest: onze afhankelijkheid

I. J. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Numeri 11,24-29, Marcus 9,38-50 en Jakobus 4,11-17 Deze drie teksten benadrukken dat we Gods werk en de toekomst niet kunnen overzien en roepen zo op tot een houding van afhankelijkheid en nederigheid...

Preekschets Joël 2:12-13a

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

De tiende zondag van de zomer ‘Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.’ Schriftlezing:...