Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 2

Preekschets Jesaja 2:2a - Eerste Advent

K. Spronk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Jesaja 2:2a Eerste Advent En het zal geschieden in het laatste der dagen. Schriftlezing: Jesaja 2:1-5 Het eigene van de zondag In de vier Adventszondagen van dit jaar is gekozen voor de lezingen uit het...

Hoe gewelddadig is de God van Mozes?

S. Janse |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Over het verband tussen monotheïsme en geweld Na een spreekbeurt die ik in een gemeente van de Protestantse Kerk hield over ‘Religie en geweld’ stond een dame, van wie ik schatte dat ze aan de tweede...

De peetvader

S. de Jong |

Jong, S de |

Overig |

Publicatiejaar: 2019

Het thema gerechtigheid komt aan de orde in de Lofzang van Maria (Lucas 1,45-55). Maria zingt over heersers die van de troon worden geworpen en hongerigen aan wie recht wordt gedaan. Dit verhaal is geïnspireerd...

Preekschets Micha 4:2b

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Micha 4:2b Zesde zondag na Pinksteren Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Schriftlezing: Micha 4:1-8 Het eigene van de zondag Gevraagd twee schetsen te leveren uit...

Kindermoment Andersom

M.Bommer, R. den Braber, H. Flurina Hiemstra, A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

1e Advent Thema: Andersom Deze eerste adventszondag is de eerste zondag van het project ‘Speurtocht’. De speurtocht begint bij de voorganger die een ‘vreemd’ voorwerp vindt bij haar/zijn plek. Dan worden...

Preekschets 1 Korintiërs 10:29b - Hervormingsdag

B. de Leede |

Protestantse Kerk |

Publicatiejaar: 2016

Preekschets bij 1 Korintiërs 10, 29b - Hervomingsdag 1 Korintiërs 10:29b ‘… waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander?’ Schriftlezingen Jesaja 2:2-3 Matteüs 12:1-14...

De erfenis

S. de Jong |

Jong, S. de |

Overig |

Publicatiejaar: 2019

De gelovige verwachting van de komst van Gods Koninkrijk is een oude erfenis. Ook in de adventstijd speelt zij een rol. Zij vraagt om geduld tot de tijd rijp is. In dit verhaal wordt het Koninkrijk verbeeld...

Het vijgenboompje

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 2:4, Romeinen 13:8-14 en Matteüs 24:32-44 Verhaal Achter het huis van Achriet Jamim is een boomgaard met een hoge muur eromheen. Daar staan allerlei bomen dicht op elkaar. Achriet heeft geen...

Tijd van hoop op het naderende oordeel

P. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Tijd van hoop op het naderende oordeel Bij Jesaja 2,1-5 en Matteüs 24,32-44 Gieren, kadavers, dagen van verschrikking en valse messiassen zetten de toon voor de Adventstijd. De evangelielezing voor...

Uit Sion komt de wet

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 2:1-5, Psalm 122, Romeinen 13:8-14 en Matteüs 24:32-44 Het is goed voor de christen die horen wil, dat op de eerste zondag van de Advent, in de eerste zin van de eerste lezing in de kerkelijke...