Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

14 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 35

De erfenis

S. de Jong |

Jong, S. de |

Overig |

Publicatiejaar: 2019

De gelovige verwachting van de komst van Gods Koninkrijk is een oude erfenis. Ook in de adventstijd speelt zij een rol. Zij vraagt om geduld tot de tijd rijp is. In dit verhaal wordt het Koninkrijk verbeeld...

Preekschets Handelingen 3:7

J.H. Hamoen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Handelingen 3:7 Quasimodo geniti Hij vat hem bij de rechterhand en richt hem op. Schriftlezingen: Jesaja 35 en Handelingen 3:1-16 Het eigene van de zondag In het boek Handelingen vervolgen de leerlingen...

Kindermoment Geef je ogen de kost

M. Bommer, R. den Braber, H. Flurina Hiemstra, A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

3e Advent Thema: Geef je ogen de kost! Naar aanleiding van het evangelieverhaal over Johannes de Doper die, in het donker van de gevangenis, twijfelt aan wie Jezus nu eigenlijk is, begint de speurtocht...

Geduldig wachten op de vreugdebode

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 35,1-10, Jakobus 5,7-10 en Matteüs 11,2-11 Als je iemand hoort zuchten, dan weet je: die heeft ergens moeite mee. Wanneer een zucht klinkt in het bijzijn van iemands anders, dan luidt de boodschap:...

Het zachte juk en de lichte last

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Matteüs 11,25-30 In Matteüs 11,16-19 gaat het nog over Jezus en over Johannes. ‘Zijt Gij het die komen zou?’ vroeg de Doper toen hij in de gevangenis zat (Matteüs 11,3). Maar ook over de identiteit...

Weg te koop

S. de Jong |

Jong, S. de |

Overig |

Publicatiejaar: 2019

‘Maak een weg voor de Messias,' riepen Israëls profeten. Dat deed ook Johannes, de 'wegbereider' van Christus. Wat voor weg is dat? Van macht of kennis? Of van iets anders? Dit verhaal kan worden verteld...

Preekschets Marcus 7:34 - Kerkdienst met (slecht)horende en dove mensen

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 7:34 Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ Schriftlezing: Marcus 7:31-37 Klanktaal en gebarentaal Nederland telt ongeveer dertienduizend...

De dove man

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Bij de kassa van de super moeten de jongens lang wachten. Er staat een man die wat vraagt aan het meisje, maar hij praat heel raar. Ze verstaat het niet. Hij wil...

De schat in de woestijn

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 35,1-10 en Psalm 146 Verhaal Vier vrienden zitten bij de stadspoort. Niemand heeft werk voor ze, dus ze moeten wel bedelen. Eén van de vrienden kan niet horen, één kan niet praten, één kan...

Preekschets Jesaja 35:4b - Derde Advent

K. Spronk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Derde Advent: Gaudete Jesaja 35:4b Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Schriftlezing: Jesaja 35; Matteüs 11:2-11 Het eigene van de zondag Deze...