Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 43

Preekschets Lucas 2:21 - Nieuwjaar

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Lucas 2:21 Nieuwjaar Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Schriftlezing:...

Getuigenis, getuigen

W. van Laar |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Vanaf de oudheid tot vandaag toe ademt het begrip 'getuigenis' de sfeer van de rechtspraak. Het gebod 'gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste' (Ex. 20:16) is...

Nieuw, oud

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Oud is 'uit', heeft afgedaan, nieuw is 'in', prikkelt de nieuwsgierigheid, heeft toekomst. Een regel uit de brief aan de Hebreeën kan op brede instemming rekenen: 'Wat veroudert...

God

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In onze cultuur wordt spreken over God vaak gezien als iets dat tot de privé-sfeer behoort en daar vooral ook toe beperkt dient te blijven. Geloven in God mag wel, zeker als...

Heil, bevrijding, redding, behoud

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Van de hierboven vermelde woorden hebben door de tijden heen vooral de woorden 'heil' en 'behoud' naast het woord 'verlossing' het geloofsleven en -denken bepaald. Bij verlossing...

Getuigen van de Heer die bevrijdt

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 43:1-12 en Johannes 21:1-14(19) Vooral de Johannesperikoop roept een berg exegetische vragen op. De meest opvallende is het raadsel van de honderddrieënvijftig vissen: waarom dit precieze aantal...

Wie wij zijn

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Wie wij zijn Bij Jesaja 43,9-12 en Matteüs 5,13-16 Het overkoepelende thema, zoals gesuggereerd door beide teksten, is de identiteit van de gelovigen. Deze vijfde zondag na Epifanie biedt gelegenheid...

Preekschets Jesaja 53:11

M.C.A. Korpel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Vijfde zondag van de veertigdagentijd Jesaja 53:11 hij neemt hun wandaden op zich.Na het lijden dat hij moest doorstaan,zag hij het licht* en werd met kennis verzadigd.Mijn rechtvaardige dienaar verschaft...

De verrijzenis: een voortgaande geschiedenis

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jesaja 43,1-12 en Johannes 21,1-14 Dag van de verrijzenis De eerste dag van de verrijzenis, ‘de eerste dag der week’ (Johannes 20,1), zet zich voort. Sinds die tijd ontwikkelt de geschiedenis zich...