Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 45

Een genezing van vertrouwenloosheid

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 45,20-25 en Marcus 9,(9)14-29 In de voorgaande verzen heeft de Vader zijn geliefde Zoon aangewezen op de berg der verheerlijking. Maar Jezus moet weer van de berg af en beneden ontmoet Hij...

God en de keizer

A. Oppewal |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jesaja 45,1-7 en Matteüs 22,15-22 Wat sommigen in deze tekst horen, is een simpele, eenduidige uitspraak. Geef de keizer wat van de keizer is, en God wat van God is. Ieder zijn deel. Keurig je belasting...

Preekschets Lucas 19:41,42

J.C. Oosterwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Lucas 19:41, 42 Palmarum Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede brengen! Maar dat blijft voor...

Leiding, voorzienigheid

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Leiding', 'voorzienigheid' van God, is een notie die nooit en nergens los verkrijgbaar is. Wanneer dit wel gebeurt, gaat men de wil, de weg van God aflezen aan de feiten zoals...

Een strikvraag over het betalen van belasting

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 45,1-7, Psalm 96 en Matteüs 22,15-22 Over de vraag hoe het joodse religieuze leven al of niet kon samengaan met het aanvaarden van het Romeinse gezag, bestonden onder joodse groeperingen in...

Preekschets Jesaja 53:11

M.C.A. Korpel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Vijfde zondag van de veertigdagentijd Jesaja 53:11 hij neemt hun wandaden op zich.Na het lijden dat hij moest doorstaan,zag hij het licht* en werd met kennis verzadigd.Mijn rechtvaardige dienaar verschaft...

Preekschets Jesaja 25:6 - Werelddiaconaat

J. Visser |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Jesaja 25:6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan ... Schriftlezing: Jesaja 25:6-12 Het eigene van de zondag Deze schets is in het bijzonder bestemd voor...