Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 49

Heidenen, volken

J. Overeem |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de dagelijkse geloofstaal komen we het woord 'heiden' weinig meer tegen. Het werd voornamelijk gebruikt om landen en groepen mensen aan te duiden die een andere godsdienst...

Welbehagen

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'welbehagen' klinkt in de kerk met een zekere regelmaat. Het wordt gezongen in het 'Ere zij God' en ook tijdens de schriftlezing hoort men het woord nogal eens. Het...

Vissers van mensen

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Vissers van mensen Bij Jesaja 49,1-7, Psalm 139,1-12, 1 Korintiërs 1,1-9 en Matteüs 4,12-22 Paulus spreekt van ‘genade’ en ‘vrede’ van de hemel (1 Kor. 1,3). In 2 Korintiërs 4,6 gebruikt hij de metafoor...

Zoekt eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jesaja 49,13-18 en Matteüs 6,(22)24-34 Het wel en wee van mensen gaat God ter harte. Verwoord als een overtuiging kom je die visie nogal eens tegen in de Schrift. Voor een filosoof als Aristoteles...

Preekschets Jesaja 49:16 - Israëlzondag

D.J.K.G. Ruiter |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. Jesaja 49: 16Thema: Onuitwisbaar Liturgie De tekst komt uit het gedeelte Jesaja 49: 14-20(21). In de synagoge is het de lezing...

Beleid over ons bestaan

G. Westra |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 49,13-18 en Matteüs 6,24-34 In Jesaja 49,14 twijfelt Sion aan het bevrijdende vermogen van de Heer: ‘Hij heeft mij verlaten en vergeten.’ De Heer ontzenuwt de zorgen van Sion radicaal met zijn...

Preekschets Jesaja 49:6b

G.W. Marchal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Jesaja 49:6b Twintigste zondag na Pinksteren Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt. Schriftlezing: Jesaja 49:1-7 Het eigene...

Moeder

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Wat iemand bij het woord 'moeder' denkt, is vaak afhankelijk van de ervaringen die men heeft gehad met een aardse moeder. In onze tijd is de invulling van de moederrol sterk...

Preekschets Jesaja 53:11

M.C.A. Korpel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Vijfde zondag van de veertigdagentijd Jesaja 53:11 hij neemt hun wandaden op zich.Na het lijden dat hij moest doorstaan,zag hij het licht* en werd met kennis verzadigd.Mijn rechtvaardige dienaar verschaft...