Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 51

Heil, bevrijding, redding, behoud

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Van de hierboven vermelde woorden hebben door de tijden heen vooral de woorden 'heil' en 'behoud' naast het woord 'verlossing' het geloofsleven en -denken bepaald. Bij verlossing...

‘Mijn ziel is diepbedroefd’

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 51,12-23 en Matteüs 26,36-46 Emoties, we smullen ervan. Als er geen emoties vertoond worden, haken we snel af. Prachtig dus, dat de Jezus zoals Matteüs Hem tekent, bedroefd en beangstigd is...

De belijdenis en bestraffing van Petrus

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 51,1-6, Romeinen 11,25-36 en Matteüs 16,(13-20)21-27 Hoewel het Oecumenisch Leesrooster Matteüs 16,13-20 overslaat, betrek ik dat gedeelte toch in deze exegese. Zonder vers 16-20 zijn de verzen...

Word wakker!

J. Schelling |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Bij Jesaja 51,9-11 en Johannes 20,1-18 Verhaal Het is nog donker als mama gestommel hoort. Hoort ze dat nou goed? Ja hoor, nu hoort ze het weer. Beneden in huis hoort ze voetstappen. Een inbreker? Ze...

Een nieuwe dimensie

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 51,9-11 en Johannes 20,1-18 Het thema dat in beide Schriftlezingen terugkomt, is dat van een nieuwe blik op hetgeen vroeger gebeurd is. De geschiedenis wordt in een nieuw licht gesteld, en...

Wees voorbereid, waak…

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 51,1-6, Romeinen 8,31b-39 en Lucas 12,35-40 Oudjaar, avondgebed Het is niet de nacht van het jaar. Die gaat vooraf aan het Paasfeest. Maar deze avond is wel anders. We wachten op een nieuwe...

Pasen gebeurt geleidelijk

D. van Leeuwen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Jesaja 51,9-11, Psalm 118,15-24 en Johannes 20,1-18 ‘Ik zal niet sterven, ik zal leven en de daden van de Eeuwige vertellen,’ zingt Psalm 118(,17). Dat doet de evangelist Johannes ook, maar die grote...