Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 55

Preekschets Jesaja 40:3

M.C.A. Korpel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Palmzondag Jesaja 40:3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,effen in de wildernis een pad voor onze God.’ Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 Het eigene van de zondag Zondag Palmarum...

Preekschets Matteüs 13:3 - Derde zondag na Epifanie

C. van Atten |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Matteüs 13:3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien (…)’ Schriftlezing: Matteüs 13:1-9, 18-23Thema: Zaaigoed Het eigene van de zondag Deze...

De talenten

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jesaja 48,17-21 en Matteüs 25,14-30 Op de weg die je gaat, zal Ik je leiden, zegt God (Jesaja 48,17). Deze woorden laten ruimte voor menselijke vrijheid om zelf de weg te gaan. Maar welke weg de mens...

Preekschets Jesaja 55:13

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Jesaja 55:13 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken.Zo zal de Heere zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken....

Gedachte, denken, verstand

B. van den Toren |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Onze cultuur wordt niet zozeer gekenmerkt door een bepaalde waardering van het menselijk denken, maar eerder door een diepgaande tegenstelling daarover. Aan de ene kant is de...

De zaaier en het zaad

G. Westra |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 55,6-13 en Matteüs 13,1-9.18-23 ‘En hij sprak tot hen in gelijkenissen’ – in ‘parabolen’ staat er in het Grieks (Mat. 13,3). Jezus begint met een overbekend verhaal, dat over de zaaier. Hij...

Preekschets Jesaja 55:10-11 - 4e zondag van de herfst

E. Delen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten...

Preekschets Jesaja 55:3

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Jesaja 55:3 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Leen mij je oor en kom bij mij,luister en je zult leven.Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. Schriftlezing:...

Paaswake: de keer in ons lot

H. van Olst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Genesis 1,1-2,3, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15-15,1a, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Als jij als voorganger...

Verlangen naar het licht van de verrijzenis

P.B. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Genesis 1,1-2,3, Psalm 33,6-9, Genesis 22,1-18, Psalm 16,5-11, Exodus 14,15-15,3, Jesaja 54,4-14, Psalm 30,2-6, Jesaja 55,1-11, Jesaja 12,1-6, Sefanja 3,12-20, Psalm 126, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen...