Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 65

Preekschets 2 Petrus 3:13 - Viering Heilig Avondmaal

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

2 Petrus 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Schriftlezing: 2 Petrus 3:1-13 Het eigene van de zondag Bij de Maaltijd van de Heer...

Preekschets Lucas 22:59-61 - Goede Vrijdag

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 22:59-61 Goede Vrijdag En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei: ‘Ik weet...

Preekschets Sefanja 1:12 - Eerste Advent

D. de Jong |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Sefanja 1:12 Eerste adventszondag Dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen, straf ik hen die zich aan wijn te buiten gaan en denken:De heer doet geen goed en geen kwaad. Schriftlezing: Sefanja 1:1-2:3 Het...

Hemel

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De hemel en het hiernamaals worden in onze tijd door velen als achterhaalde geloofsvoorstellingen beschouwd. Men ervaart het vaak als een zoethoudertje om mensen die het in dit...

Wachten op de Heer en zijn Koninkrijk

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 65:17-25 en Lucas 12:32-40(48) Alles wat leeft, verslijt als een kledingstuk. Alles wat een mens maakt, vergaat en verrot en hijzelf gaat mee ten onder. Deze spreuken uit de Wijsheid van Jezus...

Het nieuwe Jeruzalem

E. van Staalduine-Sulman |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Een nieuwe woonplaats voor God Wanneer bijbelschrijvers een nieuwe hemel en aarde schilderen, zijn ze vooral geïnteresseerd in het nieuwe Jeruzalem. Deze stad blijkt het middelpunt van een nieuwe wereldorde...

Voleinding

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal speelt het woord 'voleinding' een ondergeschikte rol. De woorden 'einde' (van de geschiedenis) en 'wederkomst' worden veel meer gebruikt. De huiveringwekkende...

Vertel wat God je gedaan heeft

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Jesaja 65,1-9, Psalm 89,1-9, Galaten 3, 23-29 en Lucas 8,26-39 Het klinkt eigenaardig, maar meer dan in ons vlees en been leven we wellicht in de woorden, onze taal, ons spreken en vermoeden, ons...

Hoogste tijd: nu!

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 65,17-25, Psalm 126, 1 Tessalonicenzen 5,12-24 en Johannes 3,22-30 Wat ongehoord is geeft de tekst ons te verstaan. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal Hij die het woord heeft scheppen...

Wat wil dit roepen toch beduiden?

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jesaja 65,17-23, (Nieuw)Liedboek voor de kerken 2013, 44:1.9.11, 2 Petrus 3,3-14 en Matteüs 25,1-13 Drie voleindingszondagen, oplopend naar een climax: sta op, de bruidegom genaakt! Hij staat voor...