Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

14 resultaten.

Actieve filters: Joël 2

Bemoedigende woorden

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Joël 2:21-27 en Johannes 14:23-29 Het thema ‘belofte en verwachting’ kan men zien als een verbindende schakel tussen de profetenlezing en de evangelie lezing. Het gedeelte uit de profetie van Joël...

Preekschets Joël 2:1

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

De negende zondag van de zomer ‘Blaas de ramshoorn op de Sion, blaas alarm op mijn heilige berg!’ Schriftlezing: Joël 1,2-2,2b Bij deze zondag Wij mensen uit de schaduwen van de gematigde zone beleven...

Aswoensdag: begin van de vasten?

P.B. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Joël 2,12-19, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 Vastentijd De Veertigdagentijd ofwel vastentijd begint met Aswoensdag. De lezingen staan ieder jaar op gespannen voet met het ritueel van...

Dicht bij elkaar!

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Bij Joël 2,21-27 en Johannes 14,23-29 Verhaal (Zet een laptop neer en ga erachter zitten. Vertel dan het volgende verhaal.) Sanne woont tijdelijk in een pleeggezin. Daar heeft ze een broertje en een...

Verandering: van inkeer naar ommekeer

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Joël 2,12-19 en Matteüs 6,16-21 Bidden en vasten Met de lezing van de profetie van Joël staat de gemeente op de drempel van de Veertigdagentijd, een periode van bidden en vasten, van boeten – in...

Geloof jij het?

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Joël 2:21-27 en Johannes 14:23-29 geloof het nu maarwater uit een droge bronhet gele gras, een mooi gazonik wou dat ik het geloven konrozen uit een schiet-kanonvijanden samen op het balkonik wou dat...

Gods ogen rusten op ons

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Joël 2,12-19 en Matteüs 6,1-6.16-21 Beide bijbelgedeelten gaan over inkeer met heel je hart. Het gaat niet om uiterlijkheden, maar om het weten dat Gods ogen op ons rusten. De tekst uit Joël spreekt...

Kindermoment Herkenning – nu snap ik het!

G. Damen, M. Bommer, M. Houben, E. van Leersum, L. Miedema, J. Schelling |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Zesde zondag van PasenBij Joël 2, 21-27, Johannes 14,23-29 Uit de bijbel De afscheidswoorden van Jezus zijn voor de leerlingen eerder een raadsel, dan dat ze meteen bemoedigen. Aan deze passage gaat de...

Gods Adem ten leven

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Joël 2,28-32, Handelingen 2,1-11 en Johannes 20,19-23 Wind in beweging, adem, geest. Het zijn slechts enkele van de vele betekenissen van het Hebreeuwse woord dat wij meestal met ‘G/geest’ vertalen...

Pinksteren komt over Jezus' leerlingen

I. van den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Ezechiël 11,17-20, Joël 2,21-3,5, Handelingen 2,1-24 en Johannes 14,23-31a Ondanks een maatschappelijk en religieus dieptepunt gebeurt het: dat mensen toch hoop bewaren, dat ze dat wat gaande is met...