Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

18 resultaten.

Actieve filters: Lucas 11

Wijsheid en zicht in economische crisistijd

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Kronieken 1,7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 De tekst uit Kronieken opent in vers 7 met een mysterieus tafereel. In de nacht voorafgaande aan de troonsbestijging van Salomo verschijnt God aan hem...

Onze Vader

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Liturgie |

Onze Vader die in de hemelen zijt,uw naam worde geheiligd;uw Koninkrijk kome;uw wil geschiede,gelijk in de hemel als ook op de aarde.Geef ons heden ons dagelijks brood;en vergeef ons onze schulden,gelijk...

Bidden: vrijmoedig en vasthoudend

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Genesis 18,20-33 en Lucas 11,1-13 Hoe behoort men te bidden? Die vraag vormt een rode draad in de teksten voor vandaag. Abraham voert bij God het pleit voor de stad Sodom, op een bijna onbeschaamde...

De Voedselbank

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Bij Lucas 11,1-13 / Lucas 11:1-13 Verhaal Op school hebben de kinderen een les over de Voedselbank. Ze gaan er ook een kijkje nemen hoe dat werkt. Als de kinderen zien hoe de dozen met voedsel klaargemaakt...

God. Biografie van een overlever

E. Talpstra |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Als God “ik” zegt… Levensverhalen Levensverhalen zijn een populair genre. Op 16 januari uitte columnschrijver Ephimenco in Trouw zelfs de klacht dat het nieuwe jaar al weer werd overdekt met de levens...

Preekschets Jesaja 61:1 - Vierde Advent

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Jesaja 61:1 De Geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Schriftlezing: Jesaja 61:1-11 Het eigene van de zondag We komen dichter bij de viering van kerst. De tekst voor deze...

Preekschets Spreuken 4:23

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Spreuken 4:23 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Schriftlezing: Spreuken 4:20-27; 15:11-14 Liturgische aanwijzingen...

Overwinnen

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De geloofspraktijk van de christen is vanaf het allereerste begin van de christelijke gemeente getekend als een (wed)strijd. In het kerkelijk spraakgebruik maken we onderscheid...

Carte blanche

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij 2 Kronieken 1,7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 Hoe zouden wij reageren op de vraag die God in 2 Kronieken 1,7 als een carte blanche voorlegt aan Salomo, de aanstaande koning: ‘Wat wil je dat Ik...

De barmhartigheid en liefde van God

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Exodus 34,1-10 en Lucas 11,14-28 Verschillende lezingen? Bijbellezingen in een viering horen elkaar uit te leggen of aan te vullen. Bij de lezingen van deze zondag moest ik even slikken. Ze lijken...