Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Armoede Lucas 16

Sjoemelen

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Toneelstukje Je bent groenteboer. Een pond asperges kost voor meneer Normaal € 5,-. Dan komt meneer Afperser met zijn gouden ringen. Terwijl je hem afleidt met een autotijdschrift, zet je snel de weegschaal...

Hé, doe 's open!

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

In de kerk – fantasiespel Zet twee tafels voor in de kerk, ver van elkaar verwijderd. Op de ene tafel staat allemaal lekkers, op de andere tafel niets. Ga met de kinderen bij de lege tafel staan en probeer...

Armoede, ellende, nood

C. van Leeuwen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De geloofstaal bezigt het begrip 'arm' voor een mens die het heil in Christus niet kent. Zij gebruikt het woord echter ook voor de gelovige, die zich een arm zondaar weet en...

Zwijnenstal

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Bij Lucas 16,19-31 Verhaal Burp is een enorm varken. Het grootste varken van de hele stal. Dat is hij niet zomaar geworden. Het komt omdat er zo goed voor hem wordt gezorgd. Elke dag vers stro. Een paar...

Preekschets Prediker 1:2

C.T. de Groot |

PreekWijzer |

Preekschets |

Tweede zondag van de herfst Prediker 1:2 Lucht en leegte, zegt Prediker,lucht en leegte, alles is leegte. Schriftlezing: Prediker 1:1-11 Het eigene van de zondag In de herfst keert ook de kerk zich...

Rijkdom

C. van Leeuwen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal geldt rijkdom aan aardse goederen soms als zegen, maar ook vaak als een gevaarlijke verleiding die afvoert van de ware rijkdom in Christus. Het jagen naar rijkdom...

Preekschets Lucas 16:31

A.U. Melzer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Lucas 16:31 Tweede zondag na Pinksteren Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de doden opstaat. Schriftlezing: Lucas 16:19-31 Het...

Géén sprookje

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Lucas 16,19-31 ‘Een mens was rijk’, zo begint deze parabel. Er begint hier géén sprookje, zoals de NBV suggereert door te vertalen: ‘Er was eens...’, maar onderricht, catechese. Een mens was rijk...

Preekschets Lucas 16:24

A.H. Wöhle |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Eerste zondag na Trinitatis (tweede door het jaar)In de RK traditie gevierd als sacramentszondag ‘Heb medelijden met mij en stuur Lazarus…’Lukas 16:24 Aanbevolen Schriftlezingen Volgens Luthers rooster:...