Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

18 resultaten.

Actieve filters: Lucas 18

Preekschets Lucas 18:8

L. Westra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Lucas 18:8 Zeventiende zondag na Pinksteren Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Schriftlezing: Lucas 18:1-8 Het eigene...

Zelfkennis en nederigheid

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jeremia 14:7-10.19-22 en Lucas 18:9-14(17) In onze cultuur zijn we wat we bereikt hebben of wat we tot stand brengen – dat lijkt het overheersende adagium in een prestatiemaatschappij als de onze...

De zondaar gerechtvaardigd

N. Riemersma |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Context, structuur en eenheid van Lucas 18:9-14 Wanneer je naar de gelijkenis van de farizeeër en tollenaar kijkt (18:10-14) en deze vergelijkt met de aanleiding voor Jezus om deze parabel te vertellen...

Onverwachte overwinning

A.B. Merz |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Lucas 18:1-8 In deze tweede aflevering van de rubriek Dubbelfocus staat de parabel van de weduwe in Lucas 18:1-8 centraal. Steeds zal in deze rubriek een van de twee leeswijzen van het artikel uit het...

Preekschets Lukas 18:14a - 2e zondag van de herfst

S. van Kammen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

2e zondag van de herfst Ik zeg jullie, hij (de tollenaar) ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. 2e zondag van de herfst 29 september 2019 Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Het...

Een blinde die het heil toch zal zien

N. Riemersma |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Lucas 18:35-43 Wie zich met het verhaal van de blinde bezighoudt, ontkomt niet aan de vraag met wat voor blindheid we hier te maken hebben. Is de man ‘echt’ - in de betekenis van fysiek - blind of gaat...

Preekschets Lucas 18:41

S. van Kammen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Zondag Quinquagesima Lucas 18:41 ‘Heer, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei: ‘Zie weer! Je geloof heeft je gered.’ Schriftlezing: Lucas 18:31-43 Het eigene van de zondag De naam van de zondag, Quinquagesima...

Preekschets Romeinen 10:12

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Publicatiejaar: 1999

Romeinen 10:12 Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die hem aanroepen. Schriftlezingen: Deut. 30:1-20; Luc. 18:9-14; Rom. 10:4-13 Het eigene van de zondag Algemeen Zevende zondag...

Niet beter dan een ander

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Laat zien en praat erover Allemaal diploma’s, eventueel zelfgemaakt, met hoge cijfers. Laat dat op een opschepperige manier zien. Laat dan een gemeentelid naar voren komen die zelf bijvoorbeeld een vogelhuisje...

Preekschets Ester 3:7

H. Jagersma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2001

Ester 3:7 In de eerste maand, de maand Nisan, in het twaalfde jaar van koning Ahasveros, wierp men in het bijzijn van Haman het Pur – dat is het lot - voor elke dag en voor elke maand tot de twaalfde...