Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

24 resultaten.

Actieve filters: Lucas 22

Preekschets Lucas 22:14-15

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 22:14-15 Witte Donderdag Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor...

Palm- en passiezondag

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Lucas 19,(28)29-40, Jesaja 50,4-7, Jesaja 52,13-53,12, Filippenzen 2,5-11 en Lucas 22,1-23,56 De eerste dag van de Stille Week is de zondag van het ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’ (NLB 556,5)...

Spiegel

J. Visser |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Bij Lucas 22,66-71 Gesprek Neem voor vandaag een grote spiegel mee naar de kerk. Het hoeft geen passpiegel te zijn, maar wel groter dan een handspiegeltje. Vandaag lezen we in Lucas over het verhoor...

De 'breking van het brood'

H.J. de Jonge |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

In Handelingen en de Didache en de vroegste geschiedenis van het avondmaal Op verscheidene plaatsen in de vroegchristelijke literatuur wordt een gezamenlijke maaltijd van christenen aangeduid met de term...

Preekschets Lucas 22:43 - 1e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

B. de Graaf |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

Hemelse versterking in de helse hof van Gethsemané “En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte”. Lucas 22:43 (HSV) Schriftlezing: Lucas 22:39-46; Hebreeën 5:4-10 Het eigene van...

Preekschets Lucas 22:59-61 - Goede Vrijdag

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 22:59-61 Goede Vrijdag En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei: ‘Ik weet...

Kindermoment Linksom of rechtsom?

M. Bommer, R. den Braber, H. Flurina Hiemstra, A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Uit de bijbel Hebreeën 7, 15-28 Lucas 22, 66-71 Bij Matteüs en Marcus is er sprake van twee zittingen over de veroordeling van Jezus. De eerste ’s nachts wordt daar uitvoerig beschreven. De tweede zitting...

Het Eerste Testament bekrachtigd

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Hebreeën 10,11-18 en Lucas 22,14-20 of Lucas 22,14-33 Waarom is deze nacht... anders? Deze nacht, deze avond is anders omdat we vieren dat er een nieuw verbond is en wordt gesloten, aan de tafel...

Preekschets Lukas 17:10 - 3e zondag van de herfst

A. Merz |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “We zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.” Schriftlezing: Lucas 17:1-10 Het eigene van de zondag Alle evangelielezingen...

Preekschets Lucas 22:19 - Viering Heilig Avondmaal

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Heidelbergse Catechismus Zondag 28 Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken (Luc. 22:19). Het eigene van de zondag De dienst waarin het avondmaal bediend en gevierd wordt, mag voor de gemeente een...