Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

30 resultaten.

Actieve filters: Marcus 10

Verbondstrouw of echtscheiding

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Maleachi 2,10-16 en Marcus 10,1-16 Het is niet eenvoudig om te moeten preken over bijbelteksten waarin zo eenduidig over echtscheiding wordt gesproken. Je krijgt meteen het dilemma, hoe deze teksten...

Met de kinderen: Dierendag

J. Schelling |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

Bij Marcus 10,1-16 Het is vandaag dierendag en dat is voor kinderen met een huisdier een dag die echt gevierd wordt. Deze dag heeft trouwens christelijke wortels, want de Internationale Dierenbeschermingsvereniging...

Preekschets Marcus 10:14 - Bediening van de Heilige Doop

C. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Marcus 10:14 Laat de kinderen bij mij komen. Het eigene van de dienst De context van de doopdienst resoneert in het bijzonder met het kindmotief in Nijhoffs poëzie. De bekende ‘dooptekst’ uit Marcus 10:14...

Dienen, ambt, diaken

A.T. van Blijderveen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Een ambt is een openbare taak in dienst van de gemeenschap; denk bijvoorbeeld aan een ambtenaar of een ambt als minister. In de protestantse kerken kent men ambtsdragers met...

Goedheid

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het huidige maatschappelijke debat gaat het vaak over waarden en normen. Centraal staat daarbij de vraag: wat is goed en wie zegt me dat? De kerk heeft daarin haar eigen bijdrage...

Kind, zoon, dochter, volwassenheid

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De verhouding tussen ouders en kinderen is in bijbelse tijden fundamenteel anders dan in de onze. Had de vader destijds het absolute gezag, in onze tijd is deze verhouding gedemocratiseerd...

Jezus als leraar

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Maleachi 2,10-16 en Marcus 10,1-16 Marcus vertelt in het eerste vers, dat Jezus op de grote menigte die op Hem is afgekomen reageert door te gaan leren (Gr.: didaskoo) – zoals Hij gewoon was. Hoe...

Over armen en rijken

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Deuteronomium 15,1-11, Psalm 119,121-128 en Marcus 10,17-31 Veertig jaar na de uittocht spreekt Mozes zijn laatste rede uit ‘aan de overzijde van de Jordaan’ (Deut. 1,1). Dat is dus gezien vanuit...

Toekomstbeelden

M.G. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 29,18-24 en Marcus 10,32-45 De gedachte aan de toekomst kan de meest hoopgevende beelden oproepen, maar ook de meest bedreigende angstscenario’s. De toekomst kan dromen doen uitkomen én van...

De roeping van de blinde volkerenwereld

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 59,9-19, Psalm 13, Hebreeën 6, 9-12 en Marcus 10,46-52 De teksten voor deze zondag lijken verbonden door de woorden ‘ogen’, ‘blind zijn’, ‘ziende worden’. Alleen de brieflezing kent dit motief...